Разчупване на духа на религия върху живота ни!!!

Go down

Разчупване на духа на религия върху живота ни!!! Empty Разчупване на духа на религия върху живота ни!!!

Писане by Пламен Николов on Пет Май 06, 2011 12:07 pmРазчупване на духа на религия върху живота ни!Разчупване на духа на религия върху живота ни!!! Religionh
Религия - от лат. re (отново) + lego (в смисъла на „чета“) т.е. ПРЕПРОЧИТАМ!А Господ е подчертал седем пъти в "Откровение":

"Който има ухо нека слуша какво ГОВОРИ ДУХЪТ към църквите".
Гал.5:1-18 ст.:
1. Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
2. Ето, аз, Павел, ви казвам, че, ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползува.
3. Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
4. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.
5. Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.
6. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.
7. Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?
8. Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.
9. Малко квас заквасва цялото тесто.
10. Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той.
11. И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.
12. Дано се отсечаха ония, които ви разколебават.
13. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
14. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си".
15. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
16. Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.
17. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
18. Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

Днес върху духа на много християни има робство, поради духа на религия!

Този дух на робство се е предавал от поколение на поколение.

Някои имат погрешното мислене, че само по-възрастните хора са религиозни.

Не се заблуждавайте, религията е дух.
Не зависи на възраст или пол, но от дадена платформа (живот), в който да се развива.Учудващо е да видиш в църквата млади хора, пълни с дух на религия.

Някой от вас може да каже,
че по-скоро вижда светски млади хора в църквата, а не религиозни.

И ще бъде прав.


Понеже смесването на светското и духовното ражда религиозното!Най-голямото робство върху църквата днес е духа на религия!

Ако ще говорим за свобода в църквата трябва да се справим с духа на религия.

Най-силното оръжие срещу духа на религия е духа на реформация.

Не можем да говорим за реформация без да се занимаем с духа на религия. Защо?

Понеже духа на религия е най-големия враг на духа на реформация!
Когато Исус дойде на сцената преди повече от 2000 години,

Той не дойде като всички други религиозни учители по онова време.

Исус дойде с духа на реформация. Неговото учение беше пълно с власт и сила.

Той влезе в храма с бич и обърна масите на среброменителите.
Дойде да разруши една система, която разделяше

чрез своите религиозни традиции хората от живия Бог.

Система, в която вместо дух на живот и свобода, имаше закон, легализъм и вина.
В голяма степен наследството, което има църквата днес е

наследство на религия и човешки традиции.

Поради това наследство на църквата днес и е трудно да се изправи,

да бъде адекватна, способна да разчете сезоните и времената

на Господа и свободна в своя дух.


Религията поставя робство както в духа ни, така и в ума ни.Голяма заблуда е да се мисли за религията само като определена форма,

начин на служение, традиции, обичаи и т.н.

Всичко това е само следствие от този дух. Причината се крие другаде.


И тя се нарича духовно робство. Защото духа на религия е дух на робство.Много християни днес в църквите казват:

"аз вече не правя това, не правя онова, не се обличам по този начин,

не пея песни от червените песнарки и т.н.


Главния въпрос не е какво НЕ правиш, А какво правиш?А ааа ще каже някой " аз вече пляскам, скачам и се кълча, разкрепостен съм,

нося обици, имам татуировка. Следователно не съм религиозен.


Възможно е да скачаш, пляскаш, ако щеш и на челна стойка да стоиш в църквата,

и пак да си пълен с религия.
Религията не е определена форма или стил,

тя е духовно състояние, определен начин на мислене.

Крепости и предразсъдъци в нас, които оформят нашия мироглед.
Една от главните цели на Исус беше да разруши делата на дявола.

Едно от главните дела на дявола е да държи църквата в религия.

Духа на религия днес абортира съдбата на църквата, личната съдба на хора,

семейства и взаимоотношения.

Духа на религия трябва да бъде разпознат, конфронтиран и постоянно изобличаван,

за да се свали покривалото на заблуда от живота на много християни.
Много е трудно да бъде разпознат духа на религия.

Той най-вероятно е най-подмолния дух, действаш в сатанинската армия.

Религиозния дух е основния инструмент на дявола срещу църквата днес.

Поради факта, че този дух може да те накара да повярваш, че религиозните неща,

които вършиш са според волята на Бога.
Исус имаше разбиране и съчувствие към всякакви групи от хора -

болни, слепи, бедни, демонично обладани, прелюбодейци, бирници и т.н.

Но към една група от хора, той нямаше никаква толерантност - религиозните водачи.

Използваше без колебание остър език срещу тях. Наричаше ги лицемери, гробници варосани.
Нека ви дам една дефиниция за духа на религия според д-р Питър Вагнер:"Духът на религия е агент на Сатана, назначен да пречи на промяната,

и да поддържа статуквото с помощта на религиозни средства"!
Когато говорим за промяна, говорим за новите насоки,

които Бог постоянно дава на Своите хора.

Бог не е статичен Бог!

Той открива нови времена и сезони пред нас като личности и църква.

Той излива Своето ново вино в нови мехове.
В Откр.2:7 ст. се казва:
"Който има ухо нека слуша какво ГОВОРИ ДУХЪТ към църквите".


Думата "говори" е в сегашно време, а не в минало.

Религиозният дух ни пречи да чуем това, което е в сегашно време,

карайки ни да се фокусираме върху нещата от минало време.
Исая 43:18-21 ст.:

18. Не си спомняйте предишните неща, Нито мислете за древните събития.
19. Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.
20. Полските зверове ще Ме прославят, - Чакалите и камилоптиците, - Защото давам вода в пустинята, Реки в безводната земя, За да напоя людете Си, избраните Си,
21. Людете, които създадох за Себе Си, За да оповестяват хвалата Ми.Искам да отговоря на един много важен въпрос:

Има ли гаранция ако съм преживял освобождение от религиозния дух

да остана завинаги свободен?

Отговора е ДА, ако живееш в постоянна зависимост и чувствителност към Святия Дух!

Истината е, че много от днешните стари мехове са били вчерашните нови мехове,

приемали новото вино на Бога.

Някъде по пътя обаче, те са станали доволни,

изгубили са остротата на пионерския дух в тях

и са започнали да се носят по течението на успехите в миналото.
Духа на религия иска да останем там където сме,

и да не се придвижим в новите сезони на Бога.

Нека ви кажа нещо, вярвам от Духа на Бога: Сезона на Бога за църквата е

да бъде установено Неговото Царство както на небето така и на земята!

Религиозния дух иска да ни убеди, че Бог няма нищо по-добро за нас в бъдеще.

Да, миналото може да е било добро, но има един малък проблем с миналото.

И той е, че е минало!

Нашата съдба е в бъдещето, а не в миналото!

Бог говори, че има бъдеще с надежда за нас!
Конфликта между религиозните водачи и Исус дойде от там,

че Исус дойде и донесе нов ред на служение - сезона на Царството на Бога!

Една от най-големите конфронтации дойде, тогава, когато фарисеите попитаха Исус:


"Защо твоите ученици нарушават традицията на старейшините,

понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб"-- Мат.15:2 ст
.
Искам да забележите нещо много важно, тук

не става въпрос за нарушаване на десетте божии заповеди.

Ставаше дума за "ТРАДИЦИЯТА НА СТАРЕИТЕ", което означаваше,

че с времето религиозните лидери на Израил, бяха добавили към закона,

нови и нови религиозни традиции, и така държаха хората далеч от Бога,

вместо да ги приближават към Него!
Фарисеите бяха толкова силно посветени на своята религия,

че искрено мислеха, че този, който не прави нещата по техния начин оскърбява Бога.

В действителност те бяха станали жертви на духа на религия.
Исус отговори на фарисеите по следния начин:

"Защо вие поради вашето предание (ТРАДИЦИЯ) престъпвате божията заповед?"

Всъщност Исус каза: "Не 10-те заповеди, а вашите ТРАДИЦИИ са против Бога"!
Духът на религия може да стане толкова силен, че хората повлияни от него,

не просто да са в неутрална позиция, но да започнат да работят против Бога!

2000 години по-късно, религиозните хора продължават да поучават правила и заповеди от хора,

като абсолютни доктринални истини.

Духът на религия и днес продължава да влияе върху пастори,

водачи на служения и цели деноминации дори.
Святия Дух говори към църквата днес да разпознае,

изобличи и конфронтира духа на религия в нея!

Църквата трябва да преживее освобождение от религиозния дух ако,

иска да изпълни мисията, която Бог има за нея!

Когато се строши духа на религия, върху църквата идват освежителни времена.

Може ли Бог да разчита на нас като Негови партньори

в строшаването на духа на религия в църквата?Бог няма да даде движението Си на религиозни лидери и структури.

Движението на Бога ще докосне онези лидери и църкви,

които са докоснати от Божията истина.
Не може да приемеш Неговата благодат, а да игнорираш Неговата истина!

Трябва да приемеш и двете в пълнота.

Източник: http://www.carmil.org/a.html

Бог да благослови всички, и да ни пази, и закриля в Името Си от лукавия,

та да устоим до край, за да не се посрамим пред Него в пришествието Му!

Амин!


Пламен Николов
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 45
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите