Вдигнете очи и вижте полето

Go down

Вдигнете очи и вижте полето Empty Вдигнете очи и вижте полето

Писане by Пламен Николов on Нед Юли 10, 2011 12:15 pm
Вдигнете очи и вижте полето


Вдигнете очи и вижте полето Zhtva

П-р Бени ХИН
Времето на най-голямото съживление в историята на човечеството наближава
Новото хилядолетие започна за много хора с особените чувства на очакване и предвкусване на бъдещето. За вярващите обаче това ново хилядолетие не съдържаше някаква мистерия, а беше само още една нова година на възможност за прокламиране на Евангелието. Известно е, че плановете и целите на нашия Господ не зависят от прелистването на страниците на календара или от идването на определена година.

За християните, Божият часовник на времето се потвърждава от Библейските пророчества. Много от събитията, които се случват в наши дни, са предсказани в стари времена от пророците и само онези, които не разбират библейските пророчества се изненадват, когато събитията се случат.

Например, от хиляди години в Близкия Изток няма мир. Още от времето на Исаак и Исмаил там съществуват спорове, борби, вълнения и безредици. За политическите лидери и за хората, които живеят в тази част на света, е станало обичайно мисленето, че вероятността за мир в този регион е или невъзможна, или далечна перспектива.

Много текстове от Библията представляват пророчества за събития, които трябва да се случат преди грабването на Църквата и идването на Господа. Фактически Писанията изискват да се случат някои неща в точно определена последователност:

1.Възстановяване на Еврейската държава

“Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато няма вече да рекат: Заклевам се в живота на Господа, Който изведе израилтяните от египетската земя!Но: Заклевам се в живота на Господа, Който изведе израилтяните от северната земя, и от всичките страни, гдето ги беше изгонил! И Аз ще ги върна пак в страната им, която дадох на бащите им.” /Еремия 16:14, 15/

Възстановяването на израелската държава е събитие, което се случи. Ако погледнем на историята и се върнем назад, ще разберем, че през 1917 год. в Англия бе подписана прочутата Балфорска декларация. Този документ обещаваше на еврейския народ безопасно завръщане в родината. През 1948 год., когато се създаде Израелската държава, пророчеството от Еремия 16- та глава се изпълни.

2.Възстановяване на Ерусалим

“Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.” /Лука 21:24/

През 1967 год. Израел си върна Ерусалим и с това пророчеството от Лука 21- ва глава бе изпълнено. Това е второто голямо събитие, което Писанията казват, че трябва да се случи.

3.Ще настъпи мир в тази част на света

“Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при ония, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички които живеят в неукрепени места, без лостове и порти,…" /Езекиил 38:11/

Израел подписа мир с Египет през 1970 год. В следващите години бе подписан мир с йорданците и с палестинците. В Езекиил 38:11 е заявено, че Израел ще има мир по всичките си граници преди идването на Месията.

4.Ще има голямо съживление

“Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ, и славата Му ще ти се яви.“ /Исая 60:1,2/

Писанията ясно изявяват Божия промисъл за Израел. И ние знаем, че каквото и да се случва с Израел, то касае и Тялото Христово. В Римляни 1:16 ап.Павел, говори за Божия промисъл, казвайки: “…първо на юдеина, а после и на езичника.” За Божия модел се говори и във Второзаконие 32:7-9.

Божият план винаги е бил Неговото откровение да започне първо с Израел, а след това и с Църквата. Така че, докато наблюдаваме изявата на събитията в Израел, ние трябва да знаем, че Бог подготвя действия и с Църквата Си. Той винаги използва Израел за да ни подготвя за движението Си сред Църквата. Когато най-накрая се установи мир по всичките граници на Израел, това ще извести най-голямото в историята на Църквата съживление от Бога и тогава ще се изпълни Исая 60-та глава.

5.Евангелието ще се проповядва по целия свят

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.” / Матея 24:14/

Времето на най-голямото съживление в историята на човечеството наближава. Вярвам, че ни предстои да изпитаме немислимото и да станем свидетели на безпрецедентни чудеса, толкова славни, че ще стоим в страхопочитание пред Божията сила и слава. Вярвам, че за кратко време ще бъдат спасени повече души, отколкото през цялата досегашна история на Църквата. Това ще е време, когато всеки от Тялото Христово ще бъде изцелен. Движението от Бога, което ще настъпи в Църквата ще бъде на безпрецедентно ниво и ще даде възможност за проповядване на Евангелието по целия свят, за да се изпълни казаното в Матея 24:14.

Докато се подготвяме за това славно време, ние трябва да се съобразяваме с наставленията, които намираме в Йоана 4:35: “Не казвате ли: Още четири месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва.”

По бързината, с която се развиват събитията и почти ежедневното изпълнение на библейски пророчества разбираме, че полята са узрели и готови за жътва! И което е още по-вълнуващо – ти и аз ще участваме в това!

Невероятните врати на възможности, които Господ отваря за нас да проповядваме Евангелието по света, е още един знак, който говори, че вече е жътвено време! Държави, които поставяха извън закона проповядването на Евангелието, сега отварят вратите си за нас да провеждаме публични служби. На Бог принадлежи всичката слава за това!

Преди години, аз слушах Божии мъже и жени - Демос Шакарян, Катрин Кулман - да пророкуват за наближаващото съживление. Те говореха за голяма жътва на души и славни чудеса на изцеление. Днес вече виждам, че това са неща, които започват да се случват. Те стават пред очите ми по целия свят. Видял съм лицата на много духовно гладни хора в различни страни. Видял съм в тях отчаяното им желание да познаят Бога, копнежът им да изпитат славата на присъствието Му. Радостта, която ми носи тяхното желание да откликнат на Евангелското ни известие толкова дълбоко ме вълнува, че отдавна се е превърнало в смисълът на моя живот - да декларирам пред изгубения и наранен свят славното известие за Божията спасителна и изцелителна мощ!

Такива сцени ми припомнят разказа от Лука 5:4, където Исус казва на Петър: “…оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба.” Петър и брат му Андрей бяха ловили риба напразно цяла нощ. Но когато се подчиниха на Учителя, уловът им беше толкова голям, че мрежите им започнаха да се късат от многото риба. Уловът им беше толкова голям, че те се нуждаеха от помощ за изтеглянето на препълнените мрежи…толкова голям, че лодката им започна да потъва.

Библията казва, че когато видя чудото, Петър коленичи пред Исус и каза: “Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек.” /Лука 5:8/ Брат му Андрей и другите, които бяха с тях, реагираха по същия начин. Исус се обърна към него и му каза: “Не бой се; отсега човеци ще ловиш.” /Лука 5:10/

В Матея 4:19 Исус отправи вечна покана: “…Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.” Това свято упълномощаване не се отнася само за учениците Му. То също така е валидно и за нас. Ние трябва да “ловим човеци”, за да изпълняваме великото поръчение: “Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” / Марка 16:15/

В Римляни 10-та глава четем следните думи: “Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"

Това Велико поръчение “идете по целия свят”, ние изпълняваме като отиваме и даваме. В І Коринтяни 3:7 Библията казва: "…Господ, Който прави да расте.” Кой сее и кой полива не е важно, макар да знаем, че и двете са необходими за жътвата. Но успехът на самата жътва зависи от растежа, който се дава от Бога. Всички ние сме призвани “да отидем по целия свят и да проповядваме благовестието на всяка твар.” Нашата отговорност е да отидем и да прокламираме пред изгубените известието на Божието Слово, а Той ще “прави да расте”.

Това е Божие упълномощаване в живота ни, да бъдем работници в полето на жътвата. Точно като Симон Петър, всеки един от нас се нуждае от помощта на партньори, никой не може да се справи сам. Мрежите му бяха пълни поради Учителя. Мрежите му бяха само средството, използвано за изтеглянето на рибата и не бяха причината за големия улов. Когато Симон Петър и брат му Андрей спуснаха мрежите и имаха този невероятен успех, те трябваше да призоват партньорите си Яков и Йоан, които бяха в другата лодка, готови да помогнат. Когато се обединиха с ръце и сърца в общата цел, те успяха да изтеглят препълнените мрежи и бяха благословени свръх очакванията си.

Дали днес “ловенето на човеци”, зависи от Учителя Исус Христос, който може да ни помогне успешно да призоваваме хора от олтара или по телевизията? Господ е винаги верен, и когато Той отваря врати пред нас, ние можем да отиваме навред по света, за да проповядваме Евангелието.

Днес ние имаме инструменти и технологии, които ни помагат да прокламираме известието за любовта на Исус на целия свят така ефективно, както никога в нашата история, но ние трябва да вършим това, за което сме наставлявани в Йоана 4:35: “Не казвате ли: Още четири месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва.”
Източник: Онлайн Вестник "Благовремие"
Бог да благослови всички!

Амин!


Пламен Николов
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 45
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите