Истината за кръщението

Go down

Истината за кръщението Empty Истината за кръщението

Писане by Е.П.Ц.-Тетевен on Сря Мар 20, 2013 9:30 pmИстината за кръщението


Истината за кръщението Cross310

Написано от Павлина ТачеваМоят призив към теб в началото на това послание е: „Размишлявай върху това,
което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко”
(ІІ Тимотей 2:7).

И така, що е кръщение? Какво е да си кръстен? Защо има спорове и деноминации
заради различията по тези въпроси? Коя е истината за кръщението? Какво се има
предвид в Марко 16:16 „Който повярва и се кръсти ще бъде спасен...”? Какво Бог
иска да ни каже с Ефесяни 4:5 „един Господ, една вяра, едно кръщение”, след като
в Библията четем за Йоаново кръщение (Матей 21:25), за кръщение в Святия Дух
(Марко 1:8 ), за кръщение на покаяние (Лука 3:3), за кръщение в Исус Христовото
име (Деяния 8:16) и дори се споменава кръщение от Мойсей (І Коринтяни 10:2)?

Бях новородена от няколко месеца и от броени дни ходех в евангелска църква.
Казаха ми, че трябва да се моля за кръщение в Святия Дух. Бях невежа по много
теми, но искрено търсех истината. Бог ме беше научил, че може да ми докаже от
Библията всичко, което е от Него. Беше ме научил да се допитвам до Него, когато
чуя две различни мнения по един и същи въпрос или когато не разбирам нещо. И
понеже не знаех какво е да си кръстен и кой е Святият Дух, преписах на ръка
всички стихове от Новия Завет, където се говореше за Него. Изследвах Словото,
постех и се молех за откровение по въпросите – що е кръщение и какво е да си
кръстен.


Във всяко от Евангелията са записани думите на Йоан Кръстител: „Аз ви кръщавам
с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух”
(Матей 3:11, Марко 1:8, Лука 3:16,
Йоан 1:33). Йоан е кръщавал с вода, а Исус – със Святия Дух и с огън. Навсякъде,
където се споменава кръщението с огън, то е след Святия Дух. Ето какво вярвам, че
е то: Когато започнеш да даваш място на Бог да реагира чрез теб и да живееш
Словото Му на дело, ще се сблъскаш с огнена изпитня (І Петр. 4:12) и вярата ти ще
бъде изпитана чрез гонения. Както желязото се закалява с огън, така и вътрешният
ни човек минава през огнени изпитни и изпитването на неговата вяра произвежда
твърдост.


Видях, че „кръщавам” буквално се превежда като „променям цвета чрез потапяне”
от старогръцки. Това ми заговори за пълна промяна в начина на мислене и живот.
Усетих, че Господ желае да бъдем потопени в Духа Му така, както ни потапят във
водата при водното кръщение. Продължавах да изследвам Библията и да се моля.


Скоро при мен дойде една сестра, която сподели уникално видение. Беше видяла
Небесната врата във формата на кръста и на него Исуса разпнат, и Го чула да казва:
„Аз Съм вратата”, след което тази врата се отворила и тя видяла себе си разпната
от другата страна, като чула други думи: „Нищо нечисто няма да влезе тук” (виж
Йоан 10:9 и Откровение 21:27). Докато я слушах да ми разказва това, аз се сетих за
Словото от Галатяни 2:20 „Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, а Той
живее в мен”
и осъзнах, че същината на кръщението е да разпъваш своето его,
позволявайки на Исус Христос да живее в теб и чрез теб ежедневно.Някои твърдят, че в Марко 16:16 Бог има предвид кръщение със Святия Дух, а
други казват, че има предвид водното кръщение. Вярвам, че Бог има предвид
кръщение със Святия Дух за нас, защото без Неговата сила не можем да Му се
покоряваме и да Го следваме. Той има предвид и водно кръщение, защото всички
ние сме Негови заветни деца. Но същината на всяко кръщение е една и съща –
КРЪСТЪТ: да се съразпнеш с Исус и вече не ти да живееш, а Той да живее в теб и
чрез теб. Това е причината Бог да напише в Ефесяни 4:5, че кръщението е едно,
защото ако ти не минаваш през кръста, ако не разпъваш своето его, суетна е твоята
вяра и напразно е потапянето ти във вода, както и претенциите ти за кръщение в
Святия Дух.


Бях се уверила, че Бог желае да бъдем кръстени с Духа Му и всеки ден се молех Той
да излее Духа Си над мен, като цитирах стиховете, които вече бях преписала и
особено често Го „убеждавах” с Лука 11:13 „И тъй, ако вие, които сте зли знаете
да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух
на ония, които искат от Него”
. Четях Словото с часове. Чаках. Бяха ми казали да
се моля на глас, защото при кръщението съм щяла да проговоря непознат език.
Видях, че в Библията това вече се беше случвало на други хора и се покорих.


Минаха дни, без нищо да се случи. Някой веднъж каза: „Тя има неизповядан грях,
затова Бог не я кръщава” и аз Му се оплаквах: „Боже, какво с мен не е наред? Защо
на други Го даваш, а на мене не?” Тогава чух ясно в сърцето си: „Аз Съм ти Го
дал!”
Уау! Това беше твърде хубаво, за да е истина. Помолих се: „Боже, докажи ми
го от Библията!” Първия стих, който Святият Дух ми посочи, беше І Коринтяни 12:3
„никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух”. След това Деяния
5:32 „Святият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват” и накрая І
Коринтяни 12:30 „всички говорят ли езици?”. Изпълниха ме голяма радост и мир.


Има една жена на Бог, която много обичам. Изключително благословена съм чрез
нейните книги. Тя не е говорела небесни езици, въпреки че на нейни служби се е
случвало други хора да проговарят. Веднъж някои, които наричали себе си
петдесятни, понеже говорели езици, отишли при нея и я попитали: „Ти петдесятна
ли си?” Тя ги погледнала и казала: „Аз съм по-петдесятна от най-петдесятните,
защото умрях и умирам хиляди пъти.”
Тази жена е Кетрин Кулман. Уверена съм,
че тя е била кръстена със Святия Дух, защото определено е живеела живот на
кръста.


Ще останеш шокиран от следващите ми твърдения, ако си отъждествил прекрасното
Библейско преживяване, наречено „кръщение със Святия Дух" с говоренето на
небесни езици, но ще ти посоча и други хора, които според мен са били кръстени в
Святия Дух: католичката Майка Тереза, отец Йоан Кронщадски (православен),
нашите прадеди и прабаби, които са умирали мъченически, за да запазят
християнската си вяра. Според теб колко от говорещите небесни езици биха
устояли на мъчения, като – да бъдат одрани живи, или разпънати на кръст, или
разчекнати от бягащи в противоположни посока коне? Гледал ли си филма „Време
разделно”? Помниш ли дядото с бяла коса, който отказа да плюе на кръста?
Забиваха кол в тялото му и се чуваше: „Туп! А-а-а... Туп! А-а-а...” В мен останаха
последните му думи: „ЖИВОТА СИ ДАВАМ, ВЯРАТА СИ НЕ ДАВАМ!” Е?
Кръстен ли е бил този човек според твоето разбиране за кръщение? Напомням ти,
че България е християнска държава благодарение на хиляди хора, подобни на този
дядо.


Гледал ли си „Алено и черно", филм по действителен случай от Втората световна
война? Католически свещеник, чието име не помня, но ясно си спомням примера
му, е спасил хиляди евреи, рискувайки всеки ден живота си. Офицерът от Гестапо,
който най-много го е гонил, приема католическата вяра. Знаеш ли защо? Защото
този човек спаси съпругата и децата на своя най-голям враг. Бил ли е кръстен със
Святия Дух този католически свещеник? И още как! Защото и след физическата му
смърт, неговата вяра все още говори. За Майка Тереза има ли нужда да ти пиша?
Много пъти съм си представяла как ще стисна ръката й на Небето и ще я
прегърна заради всяко индийско бебе, което не само е имало шанса да оцелее, но и
да познае Исус Христос като Спасител и Господар на живота си, благодарение на
нейното служение. И не ми казвай, че тази жена не е била кръстена в Святия Дух,
моля те!


За отец Йоан Кронщадски може и да не си чувал, но нека ти кажа, че този човек е
ходел в такова помазание на Святия Дух, каквото мнозина съвременни евангелисти,
наричащи себе си дори „харизматици", не са и сънували. Даже и без да отваря
устата си, когато е ходел по улиците на Русия, блудниците и разбойниците са
падали на коленете си, викайки към Бога за милост и са изповядвали греховете си.
Дори и след смъртта му предметите, които са били негово притежание, са имали
изцелителна сила. И той със сигурност е бил мъж на вярата, кръстен със Святия Дух
и с огън.


Мисля, че ако проумеем същината на кръщението, ние няма да гледаме на външните
неща. Преди време един „петдесятен” брат като разбра, че не съм от неговата
деноминация, започна да ми „размахва” стиховете от Коринтяни и Деяния, където
се споменава за говоренето на езици. Попитах го: „Брат, в твоята Библия да не би да
пише: `По езиците ще ви познаят?` Защото в моята друго пише – по плодовете и по
любовта ще ви познаят. Пък и ако аз говоря или не говоря езици, тебе що ти е?”


В Лука 12:50 Господ Исус каза: „имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и
колко се утеснявам докле се извърши”
и тук Той говореше за предстоящата Си
смърт на Голгота. Спомни си Неговото обещание от Матей 20:23 и Марк 10:39
„Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще
се кръстите”
. Ти кръстен ли си с това кръщение? Умираш ли, както Той умря?
Живееш ли, както Той живя? Реагираш ли, както Той реагираше? Ти знаеш.


Когато за първи път ми се случи да пострадам несправедливо, бях наказана за нещо,
което Бог ме беше накарал да извърша. Казах Му: „Татко, виж какво ми направиха
Твоите хора! Защо го допусна? Справедливо ли е?” Тогава видях ясно Исус,
изцапан с кръв. Някак си знаех, че току що Го бяха били жестоко на позорния стълб
и Му предстоеше мъчителната смърт. Той ме гледаше с милост и любов и ми каза:
„А Аз справедливо ли пострадах? Но чашата, която Аз пих и ти ще пиеш. Ако
искаш.”
Аз избрах да пия Неговата чаша и потвърждавам този избор всеки ден, а ти?


Пиеш ли от чашата на Господ? Кръстен ли си с Неговото кръщение? Да пиеш
чашата Му и да си кръстен с Неговото кръщение, е да живееш, както Той живя – да
обичаш тези, които те мразят; да се молиш за онези, които те гонят; да благославяш
онези, които те кълнат; да не отговаряш с хула, когато хулят теб; да устояваш на
гоненията чрез Неговия Дух. Това е същината на кръщението и същината на
християнството.


В Лука 14:27 Исус каза: „Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може
да бъде Мой ученик”
. Някои си мислят, че кръстът включва болести, проблеми,
изпитания, изкушения, но тук се говори за цената на Евангелието, за разпъването
на егото. Евангелието не е нито блудкаво, нито е захаросано, но е солено именно
заради цената. Бог ми е говорил за цената още от началото. Когато попитах
сестрата, която ми подари първата Библия: „Какво всъщност иска Бог от нас?”, тя
каза: „Сърцето ти, Поли. Живота ти.” Смаях се. Викам: „Но ти ми каза, че е
безплатно. Сърцето ми и животът ми – това е всичко, което имам.” Тогава сякаш
Исус ме погледна през очите й и ми каза: „Безплатно е! Но ще ти струва
ВСИЧКО!”Прочети отново Лука 14:25-35 и размишлявай! Как се става ученик на Исус? Лесно
ли? Евтино ли е? О, не. Наистина е скъпо. Ще ти струва всичко, защото имаме
Ревнив Бог. Това е едно от имената Му: Ревнив. Господ не иска част от теб, а целия
теб. Желанието Му е да владее не само над някои области от живота ти, а над всяка
област. И Той не казва да Му дадеш само някои неща, а всичко. Вече да не си свой, а
Негов, защото си бил с цена купен – скъпоценната кръв на Агнето. Кръстът, за
който говори Исус в Лука 14:27, е онова благо иго и леко бреме, към което Той ни
призова в Матей 11:28-30 и то успокоява, носи плода на Духа от Галатяни 5:22-23 и
оня мир, който ничий ум не може да схване. Този кръст е призивът на Бога за твоя
живот – онова, което Той ти е определил да извършиш на тази земя. Не се бави и не
бъди несмислен, а проумей каква е Неговата воля за теб и я върши всеки ден.


Ефесяни 5:17 „Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната
воля”
, Римляни 8:36 „Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за
клане”
, І Кор. 15:31б „В Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.”
Размишлявай над тези стихове и ще видиш неща, които до сега си пропускал.


Нека ти покажа и нещо за Божието благоволение, което може и да е ново за теб.
Исая 53:10 „Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал”. Един ден,
докато се молех Бог да ми покаже знак за Своето благоволение, Святият Дух ми
оживи този стих и аз останах смаяна. Не съм знаела за какво се моля. Отец
благоволи Исус да бъде бит и предаде Го на печал. Защо? Защото така Му се видя
угодно, а Той постъпва с нас по същия начин. Това е кръщението. И то не е веднъж,
а всеки ден.


Дали някой християнин е кръстен със Святия Дух е добър въпрос, защото и днес
има хора, които не са чували за това, но обикновено оня, който го задава, има
предвид, дали човекът говори езици. Моля те, прочети без предубеждение Деяния
2:4 „И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди
езици, според както Духът им даваше способност да говорят”
и го сравни с
Деяния 4:31 „Като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и
всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говореха Божието Слово”
. В
Деяния 2 изпълването със Святия Дух доведе до говорене на чужди езици, в 4 глава
– до говорене с дързост на Божието Слово, а в Деяния 19:6 изпълването със Святия
Дух доведе до говорене на езици и пророкуване: „И като положи Павел ръце на
тях, Святият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха”
. В Деяния
1:8 Господ ни обещава, че ще приемем сила, за да бъдем свидетели за Него,
когато Святият Дух дойде върху нас.
Защо някои наричат изпълването от 2 глава
„кръщение”, а останалите ги пренебрегват? Защо говоренето на езици да е „белег за
кръщение”, а пророкуването, проповядването с дързост на Словото, приемането на
сила или свидетелството за Исус до краищата на земята да не са „белези за
кръщение”? На какво основание?


Някои твърдят, че има отделно белег говорене на езици и отделно дарба говорене
на езици, но Библията казва, че езиците са белег за невярващите, а не твърди, че
има отделно белег и отделно дарба (виж І Кор. 14:22-25). Има практикуващи
хомосексуалисти, които говорят езици. Според теб те „кръстени със Святия Дух” ли
са? Има наркомани, алкохолици и дори мюсюлмани, които говорят езици. И тях ли
ще наречеш „кръстени със Святия Дух”? Познавам десетки хора, които говорят
езици, но живеят във физическо блудство. Обаче, познавам и други хора, чрез които
по една или друга причина не се проявява дарбата „говорене на езици”, но те
живеят живот на кръста, вършейки волята на Бог дори и когато е различна от
тяхната, което е същината на кръщението. Е, що е кръщение със Святия Дух според
теб?


Писано е, че дарбите са неотменими (Римляни 11:29) и затова дори и да се върнат
в греха, хората не губят дарбата говорене на езици. Губят обаче, плода на Духа.
Затова Бог каза, че от плодовете им ще ги познаем, а не по езиците, нито по
дарбите.
Господ Исус Христос може да изтрие имена от Книгата на живота (Псалм
69:28, Откр. 3:5), защото някой проговорил в един момент небесни езици може да се
върне в тинята на греха след това. И е Богохулство да наричаш този човек „кръстен
със Святия Дух” само, защото говори езици. Ако Бог е написал в Словото „вълна” с
ударение на „на”, това е морска вълна, нали? Но ако ти четеш тази дума с ударение
на „въл”, тогава става животинска вълна, което Бог не е казал. Е, някои са
поставили ударение на небесните езици, каквото Господ не е поставил и е време да
се покаят.


Кръщение в Святия Дух има. То е реално и Библейско. Всеки християнин трябва да
го преживява, защото живеем в Деня на Петдесятница. Има говорене на езици,
както и още осем (дори много повече) дарби на Святия Дух и дай, Боже, всяка от
тях да се проявява чрез Божиите хора! Езиците са знамение съгласно Марк 16:17
(само те моля да забележиш, че те придружават повярвалите, а не кръстените);
езиците са дарба съгласно І Кор. 12:4, 10; белег за невярващите, за да видят, че Бог е
между нас съгласно І Кор. 14:22, 25. Не и „белег за кръщение със Святия Дух” обаче,
такова твърдение в Библията няма, то е просто погрешно тълкуване на Словото.


За повтарянето на думи като „прости, кръсти” или „кръвта, кръвта”, за да получиш
„духовно кръщение”, мисля, че е окултна практика. Няма го в Библията и Бог не е
папагал. Добре ще е да се покаеш, ако си правил или участвал в подобно нещо.


Срещала съм и твърдението, че кръщението със Святия Дух се било получавало
автоматично при водното кръщение или при новорождението. Може да има случаи,
в които Бог да те кръсти с Духа Си по време на водното кръщение или в деня, в
който се новородиш, но това не е правило и не е „автоматично”. Нека да видим
какво Възкръсналият Господ Исус каза в Деяния 1:5 на Своите ученици: „Йоан е
кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни.”

Бяха ли апостолите новородени? Да. Бяха ли кръстени във вода? Да. Бяха ли приели
Святия Дух? Да. И въпреки това Бог им каза, че трябва да бъдат кръстени със
Святия Дух
, нали? Е, ако това не те убеждава, че кръщението със Святия Дух е
отделно преживяване, различно от новорождението и от водното кръщение, и
мъртъв да възкръсне, пак няма да се убедиш. Така каза Господ и аз Му вярвам, а ти?


Безспорно Бог и днес копнее да излива Духа Си на всяка твар, а това без
съмнение винаги е придружено с външни проявления
, като говорене на небесни
езици, пророкуване, проповядване с дързост на Божието Слово, знамения,
изцеления, чудеса, но и с вътрешни проявления, като промяна на поведението и
характера на хората, товар за спасение на души, посвещение на Божието дело и т. н.
Но моля те, не издигай което и да било от тези проявления на по-високо място от
онова, което Бог му е отредил! Дарбите са ни необходими и полезни, но те
преминават, а Святият Дух ни показа един по-превъзходен път: Любовта (І Кор. 13).


Накрая ще цитирам Римляни 2:25-29, като заменя думата обрязване с кръщение:
„Кръщението наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си престъпник на
закона, тогава твоето кръщение става некръщение. И тъй, ако некръстеният
пази наредбите на закона, не ще ли неговото некръщение да му се вмени за
кръщение? И оня, който остане в природното си състояние некръстен, но пак
изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и кръщение, но
си престъпник на закона? Защото не е кръстен оня, външно такъв, нито е
кръщение онова, което е външно в плътта (потапяне във вода или говорене на
езици), но кръстен е тоя, който е такъв вътрешно, а кръщение е това, което е
на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.”Сега не бързай да решаваш, че съм добавила или отнела нещо от Словото в
Римляни 2:25-29, защото не е така. В Стария Завет Божиите хора се обрязваха, а в
Новия Завет те се кръщават. Това е една от разликите между двата Завета. Така че, в
духовен смисъл обрязването на евреите е преобраз (сянка) на кръщението на
християните. В заключение мога да кажа, че ако трябва да има белег за кръщение,
който е в съгласие с Библията, това е кръстът: живот на себеотричане, саможертва,
святост и любов.Моите почитания към всички братя и сестри, които говорят и не говорят езици.
Уважавам вярата на всеки от вас и ви обичам по най-добрия начин, по който знам.
Имам приятели, които вярват в почти всяко от нещата, които изброявам по-горе.
Ние не спорим за дребнавости и се приемаме такива, каквито сме. Важното винаги
ще си остане, дали следваме личността и примера на Господ Исус на дело. Затова,
нека те питам: Ти кръстен ли си с кръщението на Исус, Когото наричаш Господ?
Ако не си, побързай, защото това е единственото кръщение, което ще бъде
признато.


Аз не твърдя, че знам всичко за кръщението, но вярвам, че съм схванала основната
идея на Бог и ако се опитам да я изразя с най-малко думи, ще използвам Словото от
Филипяни 1:21 „За мен да живея е Христос.” За мен да живея е Христос. Алилуя!


Молитвено: Небесни Татко, в името на Исус Те моля, помогни на всеки от нас да
бъде кръстен с Твоето кръщение и да пие Твоята чаша! Научи ни да разпъваме егото
си и да живеем живота си тук, както Ти живя! Кръсти ни в Твоята любов! Научи ни
да се обичаме! Научи ни да обичаме различните от нас в името на Исус! Амин.


Бог да благослови всички!

Амин!


Е.П.Ц.-Тетевен
Е.П.Ц.-Тетевен
Администратор
Администратор

Брой мнения : 363
Join date : 30.11.2010
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор - Пламен Б. Николов

http://bible.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите