Бариери срещу изцелението

Go down

Бариери срещу изцелението

Писане by Пламен Николов on Съб Мар 05, 2011 11:44 pm
Бариери срещу изцелениетоМакеш ЧАВДА


Виждал съм сляпородени хора да получават зрение, куци да прохождат, неизличимо болни да оздравяват. Святото изцеление съществува и днес. Бог изпраща армия от помазани работници, които да донасят изцеление на народите. Често обаче има бариери, които спъват хората, за да не получат изцелението си. Това е така, защото човекът, който търси помощ, по някаква причина не е в духовното място на изцеление.

Аз бях активно участващ в изцелително служение повече от 25 години и от своя опит съм научил, че има много различни фактори, които влизат в действие, за да затруднят хората в получаването на изцеление. Не че Господ не иска да изцелява, но човекът, който търси изцеление, по някаква причина не е в духовното място на изцеление. Всякога когато срещаме трудност за изцеление, независимо дали е за нас или за някой друг, за който се молим, полезно ще е да прегледаме ситуацията и да молим Господ за виждане относно присъствието на спънки. През годините на моя опит, аз съм разпознал 15 обичайни бариери на изцелението. Те са следните: Игнориране на Словото Божие, неверие, непростителност, летаргия, гордост, недостатъчно твърдост, неизповядан грях, пренебрегване на бедния, отхвърляне на Святия Дух, връзка в миналото с окултизъм или фалшиви религии, присъствие на зли духове, негативно говорене, желание да бъде видяно, преди да е повярвано, наличие на фамилно проклятие и антисемитизъм.
Проклятията спъват изцеленията


Както е сигурно, че голяма част от болестите са на физиологическа основа, така е сигурно, че повечето от тях имат и духовна основа. Както споменах по-горе, присъствието на зли духове, практикуване на окултизъм в миналото или връзка с фалшиви религии могат да спънат изцелението. Докато съм се молил буквално за стотици хиляди хора по света, аз съм се убедил, че демоничното подтисничество е реално, и че проклятията също са реалност.

Когато преди години за първи път започнах да се моля за хората, аз почувствах, че Господ ми повтаря: “Разчупи проклятието, разчупи проклятието”. Дори тогава да не разбирах напълно какво означава това, аз започнах да се моля: В името на Исус, аз разчупвам проклятието”. Веднага видях удивителни резултати в служението си.

Помня жена от Мичиган, която имаше тежка форма на диабет, но бе напълно освободена, след като се молих за разчупване на проклятието. Докторът й казал, когато го посетила, че вече не се нуждае от инсулин.

Продължавах да се моля всред хората за разчупване на проклятия и един ден Господ ми каза: “Знаеш ли какво правиш?” Аз наистина не знаех и затова Господ започна да ми изявява какво са проклятията, как идват и как можем да ги разчупим. Открих, че Библията казва много за проклятията, споменавайки ги над двеста пъти.

Например в Притчи се казва: “Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, така и проклетия не постига без причина”. Има причини за проклятия, обаче Второзаконие 27:15-26 произнася проклятия за такива действия: идолопоклонство, омраза към родителите, кражба от собствеността на съседа, заблуждаване на слепия в пътя му, изопачаване на правосъдие, сексуална неморалност и перверзност, тайно нападане на съседа, приемане на пари за да се убие невинен човек, отхвърляне или непокорство на Божия закон.

По тези или други начини хора и дори цели народи могат да отворят пътя на проклятия. В Битие 12 Бог произнася специално благословение за наследниците на Авраам. Следователно, всеки който се опита да прокълне народа на Израел довежда проклятие на себе си.

Библията ясно казва също така, че проклятията не се ограничават само в едно поколение. “Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род”. Понякога откривах, че когато се моля за хора, Господ ми дава слово на знание и ме води да им кажа: “ Баща ти беше член на тайно общество, не е ли така?” Много хора, дори и християни, се присъединяват към такива тайни групи, обвързват се с невярващи и често несъзнателно произнасят всякакви зли клетви над себе си и семействата си, отваряйки врата за навлизане на проклятия.

Ако не сме внимателни, ние може да изговаряме проклятия над себе си. Веднъж се молех за млада жена, която беше много чувствителна за вида си. Като не харесвала как изглеждат бедрата й, тя казвала: “Мразя тези бедра” и несъзнателно извикала проклятие на себе си. Тя се разболяла и страдала от най-различни болки. Когато се молих за нея, аз я призовах да положи ръцете на бедрата си и да ги благославя, защото и да не ги харесва, те са нейни.

Има сила в думите ни, особено ако сме християни. Затова е така решително важно за всеки от нас, който е родител да говори благословения за децата си. Не бих могъл да преброя за колко млади мъже и жени съм се молил да бъдат освободени от проклятието на злите думи, произнесени от родителите им. Например: “ Никога нищо няма да струваш.”. Като вярващи ние трябва да сме сигурни, че контролираме езика си и говорим само живот и благословения. Думите имат сила за добро и зло.

Разпознай симптомите на фамилно проклятие през поколения
Просто казано, ключът за изпитване благословенията на Бог и за избягване на проклятията Му е в четене, приемане и покоряване на Неговото Слово. Този избор е ясно изложен във Второзаконие 28. Първите 14 стиха описват благословенията, които ще дойдат на човеци и нации, ако се съобразяват със Словото на Господ, докато останалите стихове изброяват проклятията, които ще следват от непокорството.
Открил съм също така в своя си опит, че често има християни, които искрено се опитват да служат и са покорни на Господ и въпреки това са възпирани от някаква сенчеста сила, за да не могат да придобият благословението на достигането до победа. След изследвания и просветления се оказва, че причината е фамилно проклятие. През годините съм открил някои характерни симптоми, които изявяват наличието на такова проклятие:

* Фамилна история на продължителни душевни и емоционални сривове.
* Фамилна история на повтарящи се или хронически боледувания, които нямат медицинско обяснение.
* Фамилна история на повтарящо се безплодие, помятане или съществени женски проблеми.
* Фамилна история на брачни проблеми, разрушени бракове и разводи.
* Фамилна история на често отчуждаване на деца от родители.
* Фамилна история на повтаряща се финансова недостатъчност, дори и когато приходите изглеждат добри.
* Фамилна история на замесване в окултизъм или фалшиви религии.

Ако някой има затруднения да получи изцеление, бъдете чувствителни за възможността да присъства една или повече от тези причини. Разпитвайки човека може да стигнете до нужната информация. Също така, бъдете чувствителни към Божия глас - Той може да ви даде слово на знание относно ситуацията.

Исус Христос може да разчупи всяко проклятие
Добрата новина, която можем да споделим с всеки, който е вързан от грях, болест или фамилно проклятие, е че Исус Христос може да прости всеки грях, да изцели всяка болест и да разчупи всяко проклятие. Всеки от нас носи отговорност за действията си пред Бог, затова ние не можем за всичко да обвиняваме Сатана. Ние сме отговорни за собствените си избори. В същото време грехът, болестите и проклятията са действителните дела на дявола, които той извършва в живота ни. Исус ни донесе надежда. Апостол Йоан пише: “Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола”.

Исус дойде, за да “съсипе делата на дявола” и той извърши това, ставайки грях за нас и бидейки направен проклет заради нас на кръста. Погледнете отново какво казва Павел в Галатяни: “Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво"; така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра”.

Библията казва, че всяко проклятие може да бъде разчупено чрез Исус Христос. Изкупителното Му дело на кръста е законното основание за премахването на проклятията. Сатана вече няма власт над нас и децата ни, защото ние стоим на Словото Божие и делото на Христос. На Голгота всеки товар от грях и всички последствия от проклятията бяха положени на Исус.

Завършеното дело на Исус на кръста напълно задоволи всички законни изисквания за нашето избавление. Чрез Христос, ние сме спасени законно пред Бог, но сега Бог иска от нас да дойдем с опитност в Неговото благословение. Ние вече го притежаваме чрез вяра, съобразно с Неговата воля и цел; сега Той иска от нас да го притежаваме чрез опитност.
Когато Бог доведе народа на Израел в Обещаната Земя, той им каза: “Аз ви давам тази земя. Влезте и я притежавайте”. Това ли имаше пред вид Той? Разбира се. Земята беше тяхна; те вече я придобиха законно по Божията воля. Преди да са я имали в действителния си опит обаче, те трябваше да влязат и да воюват за всеки квадратен инч от нея. Бог им даде успех над враговете им, но те трябваше да влязат и да я придобият.

По същия начин, днес Бог иска от нас “да влезем” и да придобием изцеления. Израелтяните влязоха в Ханаан под водителството над Исус Навиев, чийто име означава “Йехова е спасение”. Името Исус е гръцката форма на Джошуа. Като вярващи, водени от нашият “Джошуа”, Господ Исус Христос, ние влизаме в Обещаната Земя на благословения и избавление, снабдяване, изобилие и победа.
Покаяние, изповед и освобождение


Основата за изцеление и избавление е Словото Божие. Не са емоциите и не е опита, защото тези неща могат да се променят. Божието Слово не се променя. Исус каза: “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат”. Тук е изложено ясно библейското основание, върху което ние можем да разчупим всяко проклятие над всяко семейство.
Ние трябва да изповядаме всеки познат грях, също и всеки неизвестен грях, който ни изявява Святият Дух, да изповядаме вярата си в Исус Христос и да се посветим на покорство на Словото Божие по най-добрия начин, на който сме способни. Трябва да изповядаме всяка връзка с окултизъм или фалшиви религии. Това включва и осъзнаване на проблема и изповядването му от името на предците си и от страна на фамилиите си: “Господи, ние се разкайваме и изповядаме всеки контакт със силите на тъмнината”. Съчетано с това, ние трябва да простим на всеки или всички, които са наранили нас, фамилиите ни или предците ни.

След като се покаем и изповядаме, ние трябва да освободим себе си в Името на Исус Христос. Този процес на покаяние, изповед и освобождение е едно от живите слова, които Бог ми е дал, чрез които аз съм видял хиляди хора мигновено да получават чудото на изцеление и избавление.
Веднъж, докато провеждах събранията си из Замбия, почувствах, че Господ ме води да се моля за разчупване проклятието на безплодие. Бяхме в отдалечената северозападна част на страната и там бяха събрани около 6.000 души. Аз казах: “Господ иска от мен да разчупя проклятието на безплодие в този момент. Нека всяка женена жена, която е искала да има деца, но все още ги няма да излезе напред”.

Излязоха около петстотин жени. Когато започнах да се моля за тях почувствах, че Господ ми казва: “Още не, те бяха замесени в магьосничества. Първо, разчупи игото на магьосничеството”. Това слово изглеждаше странно, но от големия си опит бях научил да се доверявам на Господ и да не задавам въпроси. Затова аз запитах жените: “Колко от вас са ходили за лечение при магьосници?” Почти всички от тях отговориха, че са ходили. Веднага ги насочих да изповядат този си грях и след това се молих за разчупване проклятието на тяхното безплодие.

В африканската култура, ако жената не ражда деца три години, съпругът й може да се разведе с нея и да я върне в дома й. Така, че тези петстотин жени бяха под голям социален и културен натиск.

Следващата година се върнах по същите места. Един от пасторите, които ми помагаха през миналата година ми каза: “Брат Макеш, не зная за другите жени, но през миналата година 29 безплодни жени от моята църква излязоха за молитва. Днес всяка от тях е или бременна или вече е с бебе”.

Има сила в Божието Слово. Христос ни избави от проклятията; те са разчупени в Неговото Име чрез силата на Неговата кръв. Той обърна вонящите блата на наранения ни живот в освежителни потоци на Божиите благословения.
Той превърна горчивата вода в сладка!
За да бъдат спазени правилата на форума (точка 3-та), е редно да бъде споменат източника на тази статия:
"Онлайн вестник Благовремие" www.Blagovremie.com

Цитат от техните авторски права върху тази статия:
Публикуването на текстове от електронния формат на вестник „Благовремие” в периодични електронни или печатни издания е разрешено само след указване на авторството и позоваване на източника: www.Blagovremie.com

Правата запазени © 1999-2010 Благовремие

Като за тази цел прилагаме и линк към страницата с тази статия в сайта на "Онлайн вестник Благовремие":
Бог да благослови всички, и да разчупи всяко проклятие, както и да изпълни сърцата ни със Силата на Мира Си, който да пази стража на сърцата ни. И да ни изпълни с цялата си пълнота, за да не можем да грешим понеже е писано: "Родения от Бога не съгрешава, и не може да съгрешава защото е роден от Бога"! За това се моля Бог да ни пази в Името Си от лукавия, за да бъдем наистина родени от Единствения, Живия Бог! Амин!


avatar
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 44
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

Вижте профила на потребителя http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите