КОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО?

Go down

КОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО? Empty КОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО?

Писане by Бетина П. Борисова on Съб Мар 19, 2011 7:34 pmКОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО?

Енчо Тодоров


КОЛКО ПОСЛЕДНО Е ВРЕМЕТО? Photoverybig425426

Какво казва светът за последното време?
1. Изказване на Папа Йоан Павел II

“До края на този век (2000 г. сл. Хр.) ще бъде установено първото в историята на човечеството световно правителство. Единното световно управление е неизбежно.”
(От книгата “Ключовете на тази кръв” Малахи Мартин)
Планетата ни още през миналия век (1954 г.) е разделена на десет административни области от Римския клуб и Тристранната комисия. Те са наречени още десет царства. Предвиждат се пет града да бъдат избрани за световни столици, като един от тях ще стане главната столица на света.
През 1993 година, списание Parade помества на корицата си снимка на Папа Йоан Павел II заедно с думите му: “Йерусалим ще стане град на мира, столицата на света.” Според папата историческото съгласие вече било подписано между Израел и Ватикана.
Първите три области са определени за център на властта на земята - икономическа, политическа и военна. Бордът на световното правителство е G-8. Десетте области се споменават като царства, а ООН се предвижда да бъде преименувана във Федерация Земя.
1. Северна Америка
2. Европейският съюз
3. Япония
4. Австралия и Южна Африка
5. Русия
6. Южна Америка
7. Средният Изток
8. Централна Африка
9. Далечният Изток
10. Китай
Г-н Гари Ка, виден деец от правителствените кръгове на САЩ и на очертаващите се лидери на Америка, е християнин и познава библейските пророчества. Той огласява едно писмо от 12 декември, 1990 г.
“До всички президенти, министър-председатели, короновани глави, глави на правителства и национални парламенти,
Ние сме убедени, че за да решим глобалните проблеми с мирни средства и да управляваме човешките дела на земята разумно, е необходимо учредяването на едно световно федерално правителство и се обръщаме към вас, за да го подкрепите.”

2. Изказване на Михаил Горбачов
В интернет вие ще откриете, че вече имаме световно правителство, което все още е в сянка. Това каза и Михаил Горбачов, когато посети България преди няколко години. “Ние имаме вече световно правителство и търсим човека, който да оглави това правителство.”

3. Интервю с Бойко Борисов
В напредналите страни отдавна вече започнаха да се слагат чиповете. В Испания чипа се рекламира по телевизията и радиото. Вестниците в Италия препоръчват чипа да се слага на челото. Преди няколко години имаше интервю на журналисти с Бойко Борисов, в което те питат, как ще се справи правителството с престъпността. Отговорът е бил, че вече има решение по този въпрос. Чиповете вече са в България и все още се чудят на дясната ли ръка да ги поставят или на челото. Но реформата не може още да се проведе, поради липса на достатъчно средства.

Какво казва Библията за последното време?
Матей 24:36,37 казва: “А за оня ден и час никой не знае...И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” Покварата и насилието, характерни за времето на Ной, отново се повтарят днес и ние сме свидетели на това.
“Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите няма да разбере; но разумните ще разберат.” (Даниил 12:10).
“Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец” (1 Сол.5:4).
“Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците” (Амос 3:7).

1. Творческата и пророческа седмица
При творческата седмица Бог сътвори света за шест дни и на седмия си почина. При Божията пророческа седмица един ден за Господа е като 1000 години и 1000 години - като един ден (2 Петр.3:8 ). Имаме три периода по 2000 г. плюс хилядогодишното царство. Приема се, че Божият план за човечеството е един период от 7000 години. Скоро ние празнувахме 2000-та година или 6000 години от създанието на първия човек. Ако летоброенето, в което живеем, е точно, излиза, че ние трябва вече да сме влезли в хилядогодишното царство на Господ Исус.

2. Знамението на Авраам
Първият период от 2000 г. започва с Адам и завършва със смъртта на Ной в 2006 година. 58 г. преди това, в 1948 г., се ражда Авраам - баща на еврейската нация. С Авраам започва вторият период от 2000 г., който завършва с разпръсване на евреите по целия свят в 70 г. сл.Хр. 58 г. преди това Исус е на 12 години, възраст, след която евреите смятат, че децата вече са отговорни за себе си. С Исус започва третият период от 2000 г. и завършва с Второто Му идване. От смъртта на Адам до грабването на Енох имаме също 57-58 г. Ако това застъпване от 58 години е вярно за всички периоди, то тогава ако прибавим тези години към 1948 г., второто раждане на Авраам (или годината на създаването на Израел), получава се 2006 г. като край на периода на благодатта и грабването на светиите.

3. Времената на езичниците
От Писанията ние научаваме още, че: “Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците” (Лука 21:24).
Кога се изпълниха времената на езичниците и Йерусалим беше освободен? Това стана през 1967 година. Исус каза: “Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това” (Матей 24:34; Лука 21:32).
Колко е едно поколение? Теолозите са единодушни, че едно поколение е точно 40 години. “Гневът на Господа пламна против Израел и Той ги направи да се скитат из пустинята четиридесет години, докато се довърши изцяло онова поколение” (Числа 32:13).
Ако към годината 1967 прибавим 40, получава се 2007 година. Изваждаме седемгодишния период на Антихрист и се получава отново 2000 година.

4. Четвъртият звяр
В Данаил 7:23 се казва, че четвъртият звяр “...ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши”. Стих 24 ни говори за десет царе: “А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе”.
Откровение 13:1 потвърждава: “И видях звяр, който излизаше от морето (морето на нациите), и имаше десет рога и седем глави...”
Божието слово казва, че ще има десет нации.
Колко точно се осъществяват пророчествата на Даниил и Откровение!
Глобалистите предлагат десет личности, които да управляват десетте области на земята. Техният план следва буквално пророчествата, изказани от Бога: “И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра Антихрист” (Откр.17:12).

5. Белегът на звяра
Преди близо 2000 години Библията предсказа следното: “И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име” (Откр.13:16-17).

Какво казват личните свидетелства за последното време?
1. Свидетелство на мой приятел

В навечерието на 2000 г. имаше едно събития към което целият свят насочи своето внимание. Това беше слънчевото затъмнение през август 1999 г.
Мой приятел е слушал на английски предаването от Европа за затъмнението. Говорителят е съобщил, че точно в този момент сянката на луната пресича централна Европа със скорост толкова и толкова мили в час. Той решава да превърне милите в метри и за негова изненада се получава числото 666. Той си казал: “Господи, какво означава това?” В него идва мисълта: “Символично сянката на Антихрист пресича централна Европа”.

2. Видение на Рикардо за рая
Тогава Господ ми каза: “Ела с мен и ще ти покажа нещо велико.” Погледнахме надолу и можех да видя земята и всичко направено на нея. Исус каза: “Мога да видя всичко, което църквата ми прави!
Погледни на църквата Ми.”
Тогава можех да видя как братя стоят срещу братя и църкви срещу църкви.
Чух Господ да казва: “Това не е Моята църква! Моята църква ходи в свръхестествена сила, чудеса и знамения! Църквата ми отпада! Кажи им, че се връщам да ги възкреся!”
После видях дълга маса за милиони хора с множество храна и напитки. Имаше и много корони и кристални чаши за пиене.
“Рикардо, всичко това е приготвено за народа Ми!”
Това беше масата приготвена за сватбата на Агнето. Преди време една сестра също беше взета на небето и също е видяла ангели, които шетат напред-назад и приготвят сватбената трапеза! За това попитах Господ: “Защо тази сестра преди време е видяла как ангели подготвят всичко, а сега аз не виждам никаква мобилизация при подготовката?”
Господ отговори: “Това е, защото всички подготовки са завършени!”
Тогава попитах: “Господи, щом всичко е подготвено, кога се завръщаш? Покажи ми колко време остава според небесния часовник?”
След като Исус за момент впери поглед в мен, отговори: “Рикардо, на небето времето изтече!”
Попитах го: “Добре Господи, защо тогава не се връщаш?”
Исус повдигна ръце и с палеца и показалеца отмери малко количество от нещо и каза: “Времето, което се дава в момента, е изцяло поради благодатта, която Отец е отредил за отстъпилите, за да могат да се покаят и да се върнат към първите си дела.”
След това ангел дойде от дясно ни и извика: “Време е! Срока свърши! Всяка подготовка приключи! Исус си взима невястата!”
Господ идва и всички белези от Писанието са на лице! Всички филми говорят за някакви приближаващи катаклизми. Учените също са в очакване за нещо значимо, но не могат да го предузнаят! Ние, църквата на Исус, знаем, че Исус идва скоро!
Върнах се на земята и бях спуснат на амвона в църквата, където се молех всеки ден. Времето е кратко!!!

3. Откровение на Мери Кетрин Бакстър
(авторка на книгата бестселър “Божествено откровение за ада”)
Чух Господ да казва:
“Моят Дух няма вечно да се бори с човека. Ела и виж звяра. През последните дни зъл звяр ще се издигне от земята и ще измами много хора от всички нации по света. Той ще иска всеки един да получи неговия белег - числото 666, положено на ръцете им или на челата им. Който приеме белега, ще принадлежи завинаги на звяра и ще бъде хвърлен заедно с него в огненото езеро, което гори с огън и жупел. Антихристът ще се издигне с одобрението на света, защото той ще донесе мир и такъв просперитет, какъвто никой не си спомня. Когато той спечели световно господство, тези, които нямат неговия белег на челата или на ръцете си, няма да могат да купуват храна, дрехи, коли, къщи или каквото и да е друго. Нито ще могат да продават нещо, което притежават, докато нямат белега на звяра.”
Господ Бог изрично каза, че тези, които приемат белега на звяра - потвърждават своята зависимост и вярност към звяра и те ще бъдат отсечени от Господа завинаги. Те ще имат своя дял с невярващите. Белегът заявява, че тези, които го притежават са отхвърлили Бога и са се обърнали към звяра. Звярът и неговите последователи ще преследват тези, които са отхвърлили белега му и ще убият много от тях. Вярващите в Бог ще бъдат преследвани, за да бъдат белязани с този белег.
“Деца и невръстни бебета ще бъдат убити пред очите на родителите им, които отказват да приемат белега. Ще има време на голяма скръб, небивала никога до сега. Тези, които приемат белега на звяра, ще бъдат заставени да прехвърлят притежанията си на звяра в замяна на обещанието, че той ще снабди всички техни нужди. Някои ще отслабнат, ще се предадат на звяра и ще приемат белега му на челата или на ръцете си. Той ще им каже: “Бог ще ви прости. Бог ще ви разбере.” Но Аз няма да се покая от Моето Слово! Аз Съм ви предупредил многократно чрез устата на Моите пророци и служители на Евангелието. Сега се покайте, докато е все още ден, защото нощта идва, когато ще се отсъди съдба завинаги! Ако не послушате звяра и отхвърлите приемането на неговия белег, Аз ще се погрижа за вас. Не ви казвам, че няма да има много хора, които ще умрат поради вярата си през това време, защото множества ще бъдат обезглавени заради упованието си в Господ Бог. Но блажени са тези, които умират в Господа, защото голяма ще бъде тяхната награда!
Наистина ще има време на мир и просперитет, през което време Антихристът ще придобие популярност и почит. Той ще се справи с проблемите на света, но мирът ще завърши в кръвопролитие, а просперитетът в гигантски глад по земята. Не се страхувайте от това, какво може да ви направи човек, но се страхувайте от Този, Който може да хвърли душата и тялото ви в ада. Затова ще има голямо преследване и скърби, които ще се преумножат. Аз ще ви избавя от всички тях.
Но преди този зъл ден, Аз ще издигна мощна армия, която ще Ми се покланя с дух и истина. Господната армия ще извърши велики подвизи и чудесни неща за Мен. Ела и Ми се покланяй с дух и истина. Принеси Ми плодовете на праведността и ми дай това, което наистина е Мое. И Аз ще те предпазя от злия ден. Покай се сега и бъди спасен от ужасните неща, които ще последват неспасените и непокорни хора! Заплатата на греха е смърт, но дарът на Бог е вечен живот.
Призови Ме, докато можеш и Аз ще те приема и ще ти простя! Обичам те и не желая да бъдеш погубен.”

След 2007 година дали ние не живеем вече в подарено време?
Писанието в Матей 25:1-13 ни казва, че Младоженецът се забави. Също така в Матей 24:48 се казва: “Господарят ми се забави...”
Колко време ще бъде това забавяне, ние не знаем. Но разбираме, че всеки ден от времето в което живеем след 2007 година, ни е подарено от Бога. Святият Дух стои на пътя (2 Сол.2:7) и задържа явяването на Антихрист.
ЗАЩО?
ЗАЩОТО ЦЪРКВАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ГОТОВА ЗА ТОВА ПОСЛЕДНО И УСИЛНО ВРЕМЕ.


Източник: Списание "Братска любов"

Линк към статията (PDF файл): http://bookdoc.hit.bg/kolko_posledno_e_vremeto.doc


Бетина П. Борисова
Бетина П. Борисова
Модератор
Модератор

Брой мнения : 42
Join date : 01.12.2010
Age : 22
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Модератор / Бетина П. Борисова

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите