Духът на религия

Go down

Духът на религия Empty Духът на религия

Писане by Е.П.Ц.-Тетевен on Пон Юни 20, 2011 10:40 amДухът на религия


Как може да се инфилтрира той в нашия живот

П-р Георги БАКАЛОВ
Да се занимаеш с личния си живот е нещо много важно. Щеше ми се да сме имали това поучение за освобождението преди 22 години, когато комунизмът падна и прохождахме в свободата. Но ние сме хора, които се учим от грешките си и се приготвяме да избегнем модела на църквата, която винаги се оказва неподготвена за това, което Бог прави на земята. Ние сме хората, които ще изнесат на плещите си следващата вълна на съживление в България и на Балканите. А как ще можем да го направим, ако нашия живот не е изправен пред Бога, ако ние не сме изцелени и освободени и не се движим в реалността на Господа? Но освен личния си живот, ние сме част от нещо по-голямо, подвластни сме на различни видове духовни сили и трябва ясно да го осъзнаем. Има неща, които влияят на милиони хора и определят начина им на живот, затова не може да се пренебрегват. Ние трябва да разберем какво стои над нас в ежедневен план, но погледнато по-мащабно, е важно по какъв начин взаимодействаме с тези духовни влияния.


Духът на религия 26002510

Библейската перспектива за Вавилон включва както небесни началства, така и различни земни измерения, в това число икономика, политика, общество. Има сили, които не са явно изразени, действат по-прикрито, но влияят на личността, на семейството, на целия ни начин на живот. Божието Слово ни показва, че религиозният дух е една от тези сили, а човешките традиции – друга. А религиозният дух, вързан с човешките традиции става причина повече хора да отидат в ада, отколкото всяко друго нещо. Много е силно да се каже, но можем да го видим в Божието Слово. Нека да дам една малко непрофесионална дефиниция за религия. Във ІІ Тимотея 3:5 апостол Павел говори за хора, които нямат разбиране за Божиите неща, които са необуздани и имат вид на благочестие, но отричат силата му. Религията е система на поклонение, според човешките идеи за Бога; тя е човешкия опит за връзка с Бога и има форма, но няма вътрешна сила и живот. За това религията има способността да измамва.
В Минеаполис има голяма верига магазини на Мол ъв Америка. Там се намира най-големия търговски център в САЩ, храмът на материализма. И аз гледам как хората влизат там, всеки идва със своето дарение пред бога Мамон и си тръгва с торбите “благословение”. Това е един начин, по който можем да го видим. Прибираш се в къщи, отваряш една от чантите, отваряш кутията с обувки, които си купил, виждаш, че на етикета пише обувки, но вътре няма такива. Религията ще ти даде кутията, но ще те измами и няма да ти даде съдържанието.


Двете царства

Преди Исус да дойде на земята, Божието измерение и духовността бяха истинско тайнство за човеците. Хората ежедневно се занимаваха с духовни неща, но не знаеха точно какво означава това. Те общуваха с демони. Библията говори, в Битие 6-та глава, за различни същества, които са наречени синовете на Бога. И ние научаваме за това демонично зачатие, когато демони идваха във физическа форма, и имаше секс между тях и жените, и те зачеваха. Но хората не разбираха истинската същност на духовните неща. Религията и поклонението на Бога са толкова древни, колкото и човечеството.

От Божието Слово знаем, че когато човеците отпаднаха от благодатта, те бяха изгонени от Едемската градина и изгубиха съзнанието и разбирането за Бога. Но вътре в човешкото сърце остана нуждата от поклонение, нуждата от духовен живот и общуване на духовно ниво. Тя е във всеки един от нас. Ние винаги ще имаме усещането за уязвимост, освен ако не разберем, че има по-висше същество, което е над нас.

Има хора, които се издигат до неизмерими величини на власт и сила, във финансовия или политическия свят, но те никога нямат тая убеденост вътре в себе си, че нещата ще са наред утре. Винаги я има тази несигурност и тя ще бъде там, докато не се установи връзката с по-висшата сила.

До идването на Исус хората не познаваха духовната реалност. Когато Исус дойде, Той веднага започна да говори за Божието царство и това беше нещо много странно, защото в Стария Завет единствената идея, при споменаването на царство, хората асоциираха със земните царства. Когато се появи Давид, той за пръв път донесе тази експлозия в откровението да говори за царството, на което цар е Бога.

Цялата идея за Месията води началото си от Давид. Това, което Давид осъзнаваше и разбираше бе, че той не е просто заветен човек, той гледаше на своето царство като на представител на Божието царство на земята. Това е много интересно. Причината да може да направи това беше, че той имаше откровение. Саул, предишният цар, нямаше това откровение. Той стана цар по желанието на хората и на техния избор, и до края остана контролиран от тях. Той никога не видя себе си като продължение на Бог, Който е царят.

Давид дойде с откровението, че Бог е царят и Давид е Неговия представител тук на Божието царство. Той беше поклонник, той търсеше Бога с чисто сърце, затова Господ можа да му отвори очите и му даде откровение. Не само това, но той получи и пророческо слово за Месия. Бог му каза, чрез пророк Натан, че когато умре, Той ще издигне от неговото потомство цар, чието царство и управление никога няма да свърши. И така двете неща се свързаха - царството и Божествената намеса.

В ума на много от евреите идването на Месия беше като преобраз на Давид, всички го свързваха с политическо влияние. Месия трябваше да се появи от потеклото на Давид, но понеже те действаха в умственото измерение и в естественото разбиране, не можеха да разберат, че това беше свързано с Божието царство. Исус Христос от Назарет е единствения евреин, който има свидетелство и Библията е доказателството, че Той е от потомството на Давид. Той е единствения евреин, който може да се изправи и да докаже Своето потекло и изпълнение на пророчество. Когато възкръсна от мъртвите, Той каза, че цялата власт и сила са дадени на Него. Което означава всичко. Ние като че ли не го хващаме това и гледаме на Исус като на нашия религиозен Исус, Този, Който принадлежи на църквата, Исус на нашите конференции, Исус на нашето неделно сутрешно преживяване…

Но ние говорим за Исус Христос, сина на Давид, царят на всички царе и Господът на всички господари. Всяка власт беше дадена на Него. Исус дойде и говореше за две царства. Причината е, че Той приготвяше хората да могат да получат откровението за духовния свят.

Когато Исус възкръсна Той победи Луцифер, господарят на този свят, и цялото негово войнство. Сатана има право да бъде в живота на хората, само докато те решават той да бъде там. Във времето на невежество, това което Бог можеше да каже на Своите хора беше, че те не трябва да се покланят на други богове, защото това беше идолопоклонство. Една от Божиите заповеди беше да не се покланят на нищо, което отразява образа на Божеството. Бог смяташе, че тия хора трябва да Го хвалят и това е много ясно слово за човечеството – не се покланяй на идоли, не се покланяй пред нищо. Нека го прочетем в Изход 20-та глава, защото не можем да говорим за духа на религия, ако не говорим за духа на идолопоклонство. Не може да говорим за идолопоклонство, ако не говорим за духа на религия. Защото истинския грях на идолопоклонство е, че хората се покланят на Сатана.


Златната чаша на Вавилон

Какво всъщност представлява религията и защо е мерзост религиозното поклонение пред Бога?

Библията говори, че Вавилон убива хората, кара ги да бъдат като пияни. Вавилон държи златна чаша, пълна с вино, което може да упои и да опие хората. Те гледат към Вавилон, четат вестници и списания, взират се в светския успех и започват да се чувстват важни. Изпълват се с дух на важност. Това което виждат е чашата на Вавилон, но я виждат отдолу. Тъжно е да не съзнаваш, че не е нужно да се поклониш на Вавилон и да се придържаш към ръката му, докато гледаш към чашата, защото Йоан в Откровение видя отгоре. Той беше вдигнат високо на небето и погледна от там. Колко от нас съзнават, че сме съвъзкресени с Христос и сме поставени в небесни места? Ние можем да видим религията отгоре. Можем да погледнем от тази небесна позиция на власт. Йоан видя и каза: тази чаша беше пълна с вино и то беше мерзост, извращение, нечистота, мръсотия от всеки възможен вид. И той видя, че колкото повече пиеха, толкова повече хората се опиваха и губеха връзка с реалността.

Бях в някакъв хотел преди години, по време на едно пътуване, и прещраквайки каналите видях концерт на Майкъл Джаксън. Не бях виждал подобно нещо от дълго време. Хората му се покланяха на този човек и това освобождаване на демони в умовете им ги караше да действат щуро, ненормално, буквално диво. Те се опиваха. Други, ден след ден, гледат порнография. Качваш се на самолета и виждаш хора, които четат вестници, пълни с порнография, все едно, че няма нищо нередно.


Верен свидетел

Докато живеехме в България усещах такава скръб в сърцето си, когато отивах на будката за вестници или в бензиностанцията и гледах всички тези порнографии, сложени там. Всеки път, когато ходех, спорех с хората там. Питах ги защо това е сложено на показ. Може да не променя света, но променям хората, с които говоря, защото съм верен свидетел на Исус Христос. И макар да звуча като глас в пустинята, искам моя глас да се чуе, защото Бог чува моя глас.

Преди време летях насам от Щатите, и когато самолетът кацна, всички хора от бизнес класата и от втора класа започнаха да излизат. Ние заставахме и чакахме да се отвори терминала, но тъй като не го отваряха, хората започнаха да се нервират, да се потят. И изведнъж жената до мен, започна да проклина и да използва името на Исус Христос за проклятие. Усетих силно в духа си, бях раздразнен, бях ядосан. И си казах: ако само още веднъж го каже, ще си го получи. Беше толкова тихо. Тя го направи отново и аз се обърнах. Нея изобщо не я беше грижа, защото беше пълна с демони, които се проявяваха, така че тя пак го направи. Тогава й казах: госпожо, да не би да ви е лош деня, защото и моят ден не е лесен, но искам да ви кажа нещо - името на Исус не ви е дадено за да проклинате с него. И там в самолета моя глас се чу пред цялата бизнес класа чак до средата на втората класа. Аз нито крещях, нито виках, просто говорех. И тя каза: какво говориш? И аз казах: името на Исус е дадено на човечеството за да се спасим чрез Него, и тя отново прокле, и аз отново го казах: Исус Христос дойде тук за да спаси човечеството и аз обичам Исус, така че не използвайте името Му за да проклинате, докато ние сме тук в това тясно място. Целият свят може да не ме чуе, но знам, че около 100 души през този ден ме чуха и те знаеха, че има там някой, който обича Исус.

Ние трябва да бъдем верни свидетели, да бъдем реформатори в нашето общество, за да можем да бъдем солта на земята.Маскарадът на Сатана

Духът на религия Lenin10

Бог каза: Не се покланяй на идоли! Защо? Защото, когато се покланяш, се извършва транзакция. Религията е част от царството на Вавилон. Много от древните култове бяха свързани със сексуални извращения, например поклонението на Ваал. Всъщност, част от идолите, които бяха издигани в поклонение на Ваал бяха големи мъжки полови органи. Дори и днес има общности, които се покланят на тези идоли. В гръцката религия пък имаше мъже и жени, които бяха храмовите проститутки. Те стояха в храмовете и всеки, който отиваше, плащаше пари за да прави секс с тях. Това беше акт на поклонение към боговете чрез сексуално извращение.

На кого се покланяме всъщност, когато имаме нужда от помощ и помислим за Бога? Защото точно там идва религиозният дух. В Изход 20-та глава Господ казва: “Да нямаш други богове освен Мен.” Защо? Защото няма друг Бог. Всичко е един голям маскарад, който Сатана разиграва. Той представя себе си с различни лица на различни хора. Бог обича будистите, но Бог не е дебел шишкав дядка. Бог не изглежда като някой, който е преяждал системно с глуповата усмивка на лицето, та да му се покланяш. Има всякакви ненормални и странни неща. Демоните обичат да водят хората в такова поклонение и да ги правят глупаци. Нека кажа нещо много силно – религията прави хората глупави. Исус говори на фарисеите и каза “вие глупаци”, каза им “змии и рожби на змии”. Нима Той искаше да обиди тези хора? Та Той щеше да умре за всички тях на кръста и щеше да им прости. Той ги обичаше до смърт. Но Той адресира духа, който работеше чрез тези фарисеи, Той адресира тия змии и рожби на ехидна, които се прокарваха през очите им. Религиозният дух мрази, той критикува, той връзва хората със страх. Религиозният дух никога няма да доведе до истинско общение с Христос, той ще даде формата, но не и силата.


Фокусиране

Разбирането на небесните измерения е жизнено важно за човеците днес. Трябва да разберем, че има само две царства. Днес има много деноминации, има много форми на християнство и едно нещо, за което трябва винаги да сме нащрек - религиозният дух. Когато един човек казва, че се покланя на Христос, това не означава, че религиозният дух не е в него и не действа чрез него. Как да разберем тогава? Много лесно - няма сила, няма святост, няма чистота, няма любов към Исус Христос. Ще видим лицемерие, ще видим слабост, ще видим компромис, ще видим невежество, а Исус каза “по плодовете ще ги познаете”. Чрез Своето поучение, Той ни даде симптомите, по които да разпознаем фалшивата църква и да различим фалшивото поклонение. Днес ние трябва да си го припомним отново.

Апостол Павел също ни даде разбиране и яснота по отношение на демоничното царство. В Ефесяни 6:12 се казва, че има духовни началства и власти, господстващи духове в днешния свят. Има различни рангове в духовното царство, Йоан ги видя: “И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж ]!” /Откровение 6:1/

Ела и виж! Църква в България, ела и виж! Църква на Балканите, ела и виж! Спри да живееш с малките си проблеми и разбери, че това не е просто една шепа проблеми, които никога не могат да бъдат разрешени. Причината да имаме насилие, убийства, бедност е, защото има духовен корен за това. Изправи се, издигни се над обикновения си живот и виж! Ако искаме да бъдем хора на Царството, Бог ще ни покаже как да ходим свободни. Трябва да се научим как да държим фокуса, как да гледаме на Исус, автора и усъвършителя на нашата вяра, как да виждаме в Духа. Йоан каза “аз видях”. Ние също можем да виждаме. Толкова съм уморен от християнско инфантилно поведение. От хора, които имат форма на благочестие без да имат сила. Посланието на царството на Исус Христос е да имаш трайна вътрешна промяна, да се движиш със сила и власт, да бъдеш изцелен и освободен, да виждаш, да служиш на Исус Христос. Това е, което Господ иска да се случи в Църквата в тази нация, в Църквата Му в света.

Йоан видя всички духове, които управляваха човешките дела. Най-напред той видя бял кон и Исус Христос на него. Видя и друг кон, огненочервен, който имаше друга сила. Началството, което символизираше този кон имаше определена власт над определена част от земята - духът на война, който дори и днес действа толкова успешно. След това Йоан видя трети кон – черен. Той носеше икономически катаклизми и глад. След него се появи и един блед кон, името на който беше смърт и ад.

Когато стигнем края на историята, виждаме Йоан да фокусира вниманието си върху следните важни неща. В Откровение 20:10 се казва: “И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът…”

Има три същества, за които се говори в края на Библията и те са особено важни. Първият е Луцифер, другите са звярът и лъжепророкът. Аз не вярвам, че те са човешки същества. Аз вярвам, че те са двата основни господстващи духа под Сатана. Звярът е преобраз на политическата сила и системите в света, а лъжепророкът - на фалшивата религия и заблудата. Духът на това началство, наречено лъжепророк, е духа на религия, за който говорим.

Как може да се прокрадне и да се инфилтрира духа на религия в нашия живот?


Белези на фалшивата религия

Днес има седем различни цивилизации - китайската, японската, хиндуиската, ислямската, православната, западната и латино-американската. Има много различни държави и култури, но това всъщност е най-обхватната теория за геополитическата карта на света днес. Влиянието на повечето от тези цивилизации се корени в духовни началства, които имат духовна сила. И това е религиозният дух.

Православният свят представлява една от големите цивилизации по лицето на земята днес. Стотици хиляди хора са под властта и силата на православната религия. Дали говорим за нея, за индуизма или за исляма, няма значение. Истинското им лице открива белезите на фалшива религия. Една от причините комунизмът да има толкова силно влияние в източния свят е, защото сме били изключително податливи на идолопоклонство. Православието се отделя от католицизма поради поклонението на иконите. През вековете обаче, е ставало нещо повече от това. През вековете тази религия е прегърнала вътре в себе си множество окултни практики: поклонение на светци, поклонение на мъртви кости, целуване на икони и на ръце на свещеници, поклонение на смъртта чрез различни ритуали…

Когато бях в Москва през 1998 г. с ап. Джон Екарт, на конференцията присъстваха около 7.000 души и ние имахме освободителна служба. През целия си живот не бях виждал толкова много хора да повръщат в едно и също време. Това не беше човешко дело. Няма да повярвате какво стана при задвижването на Бога. Бяхме на един стадион и поне 2.000 човека излязоха напред, имахме тим, който се молеше за всички тия хора. Изведнъж стотици хора започнаха да повръщат, да плюят, излязоха тотално извън контрол и никой не можеше да овладее ситуацията. Когато назовахме духа на смърт и религия да излезе, не може да се опише хаоса, който настъпи. Една жена беше дошла там, съпругът й починал няколко дни преди това и тя изкопала тялото от гроба, защото не можела да се отдели от него. Ето така се сключва завет с духа на смърт. Ако се покланяме на Исус Христос, истинският Син на Бога, няма да сключим такъв завет, няма да ни е страх от смъртта, няма да й се покланяме, няма да имаме нищо общо с нея, но ще ходим в живот и сила. Тази жена имаше такива проявления на демоничното, каквито никога не бях виждал през живота си.

Точно така стоят нещата навсякъде, където духът на религия има господство. Защото този дух има завет със смъртта, и когато започнеш да му се покланяш, ти всъщност сключваш завет с нея. Исус каза на фарисеите, че са варосани гробници. Религията има формата на благочестие, но вътре е пълно с мъртвешки кости. Такава е участта на всеки, чийто ум е вързан от духа на идолопоклонството. Ние обаче сме тук за да го изобличим!
Източник: Онлайн Вестник "Благовремие" http://www.blagovremie.com/content/духът-на-религия-георги-бакалов
Бог да благослови всички!

Амин!


Е.П.Ц.-Тетевен
Е.П.Ц.-Тетевен
Администратор
Администратор

Брой мнения : 363
Join date : 30.11.2010
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор - Пламен Б. Николов

http://bible.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите