Силата на тайната стая

Go down

Силата на тайната стая Empty Силата на тайната стая

Писане by Е.П.Ц.-Тетевен on Пон Юли 18, 2011 7:39 pm
Силата на тайната стая

Църква, която не се моли вече е подписала капитулацията си


П-р Андрей АВРАМОВ

Силата на тайната стая Andrey12В книгата на пророк Авакум 2:1, 2 четем: “На стражата си ще застана, ще се изправя на кулата, и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той, и какво да отговоря на изобличителя си. Господ в отговор ми рече: напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, за да може да се чете бърже.” Един друг превод казва: “Напиши видението, изложи го ясно на дъсчици, за да може да тича според него този, който го чете!...” Бог казва на Авакум тези ключови думи: Запиши видението и направи го да се случи!...

Заобиколени сме от християни, които живеят ден за ден, без голяма цел и без да имат план, съзнавайки, че живота им всъщност няма голяма стойност. Няма въодушевление, нито постижения, те минават през едно и също ежедневие всеки ден. Те се движат по „пътя за никъде” и го знаят. Те копнеят да имат различно битие, копнеят живеенето с Бога да бъде приключение, което да направи живота им вълнуващ, стойностен и удовлетворяващ. Във втората глава на книгата Авакум Бог ни дава духовен принцип, от който Църквата днес се нуждае толкова много. Бог казва на Авакум: “След като напишеш видението, направи го да се случи!...”

Много църкви и християни имат видение и призвание, но не знаят как да го направят да се случи. А Божията воля за всеки вярващ човек и за всяка църква е, те да бъдат успешни! Защото, ако годините минават, а ние продължаваме да стоим на едно и също място, нямаме какво да празнуваме. Това може да е болезнено, но е истината. И ако искаме да постигнем нещо за Исус Христос в тази страна, ако искаме да видим успех на Евангелието, ние трябва да имаме стратегия.

Стратегия за успех

Един от най-известните стихове в Библията за успеха е от книгата на Исус Навиев 1:8. Там се казва: “Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех!” Бог не иска дори да имаме успех, Той иска да имаме добър успех. И моята цел е да ви говоря за различните елементи, които образуват стратегията за съживление и добър успех.

Какво означава стратегия? Стратегията е способност да използваш ресурсите, които имаш, за да постигнеш предварително определена цел, по възможно най-ефективния начин. Например, ако просто искаш да стигнеш от Софийската синагога до квартал “Младост 4”, ти не се нуждаеш от особена стратегия, рано или късно ще стигнеш някак си, дори и пеша. Но ако искаш да стигнеш до там за 10 минути, ти ще се нуждаеш от стратегия как да го направиш. Стратегията може да бъде глупава или мъдра, но ако искаш да постигнеш големи резултати за кратко време, ти се нуждаеш от такава. И големия проблем на християните не е, че не вярват в свръхестествената сила на Бога, но че нямат стратегия, липсва им ясен план и затова не напредват в пътя си и нямат добър успех. Много християни не обръщат внимание на това, как нещата ще станат. Те нямат стратегия, те искат и мечтаят, но нямат план и не знаят как да постигнат това, което искат.
Чувал съм хора да казват: Аз искам по-добро семейство! Чудесно! Каква е стратегията ти да имаш по-добро семейство?.... О, аз искам да стана успешен бизнесмен! Чудесно! Каква е стратегията ти, за да имаш успешен бизнес?... Ами не знам!... О, казва друг, аз искам да стана шампион по плуване? Чудесно! Каква е стратегията ти за да станеш шампион по плуване?... Защото ако нямаш стратегия, ти си просто един мечтател. В Църквата има много хора, които говорят, мечтаят, искат, но не правят нищо смислено, последователно и конкретно, защото нямат план и нямат стратегия! Те са ходеща емоция, един ходещ хаос от мечти, чути проповеди, поучения и “о, как бих искал” , но нямат стратегия за успех. О, аз искам Църквата да расте! Чудесно и аз го искам! Но каква е стратегията ти църквата да порасне? О, аз искам хората да стават ученици! Страхотно! Каква е стратегията ти?Не ми казвай какво мечтаеш, кажи ми какво ще направиш! Кое е първо, кое е второ и кое е трето? Така че, стратегията е план за постигане на цел, който води до демонстрация на добър успех! Защото, когато християните казват, че Бог е велик и иска да не погине нито един човек, че Той има цялата сила на Небето и на Земята, за да го направи, но Църквите продължават да не растат, християните правят Бог лъжец! Всъщност, тези християни живеят ден за ден. Но това не им пречи да са чули всичко най-ново и модерно в християнския свят, нито им пречи да казват: Аз съм глава, а не опашка! Винаги отгоре, никога отдолу!... Но те не знаят къде ще са утре, защото не знаят бъдещето си. Те нямат стратегия! Те са част от все по-голямата група на чудещите се генерали - мъже и жени на Бога, облечени със сила отгоре, които обаче не знаят и се чудят какво би трябвало да се направи в тази ситуация.

Но когато човек реши да постигне най-доброто за Бога, той започва да събира ресурсите си, да прави план и след време всичко започва да работи за негово добро. Така че ти искаш да имаш съживление, добре си дошъл, но ще имаш

съпротива и трудности

Защото, ако искаш да има съживление в България, ти ще се сблъскаш с предразсъдъци. Фактически, в тази страна ти трябва да положиш десет пъти повече усилие един човек да се спаси, отколкото в други страни, защото хората тук имат силни предразсъдъци. Нещата в тази страна не стават с пожелания и съждения от рода на “бих искал”. В тази държава има много хора, които не искат да бъдем наистина християнска страна. Има много хора, които не желаят Евангелието да бъде проповядвано и това означава, че ние имаме съпротива. Това е външна съпротива, но повече от всичко дяволът иска в Църквата да продължава да има бъркотия. Дяволът наистина го е страх от църкви, които имат стратегия и я изпълняват.

Библията казва в книгата на Неемия 6-та глава: “За пети път Санавалад изпрати слугата си при мен с отворено писмо да ме заплашва.” Тези хора бяха съчинили цяла история с цел да накарат Неемия да се откаже от своя план и работа. Санавалад, Товия и Гисам харесваха бъркотията в Ерусалим, преди Неемия да се беше появил. Те харесваха хаоса и не искаха градът да се заселва. На тях им допадаше това, че градът няма стени и хората са беззащитни. Тези трима врагове на Израел се радваха, че градът е опустошен и не расте. Вероятно те правеха пари от бъркотията на града. Нуждаеш се от вода? Купуваш си от Санавалад и Товия. Нуждаеш се от храна? Купуваш си от Санавалад и Товия. Нуждаеш се от защита? Отиваш и молиш за помощ Санавалад и Товия.
Но ето, в града идва един човек, който има план, има стратегия. Той започва да строи и да гради, да създава ред в града, да дава на хората сила и защита, а те мразеха това.
Има хора, които искат Църквата да е в хаос, да няма ред и стратегия за растеж. Врагът работи за това в Църквата да няма ясен план и ред, който да доведе до растеж. Врагът иска ние да се занимаваме един с друг и с ежедневните си проблеми, да решаваме неразбирателствата помежду си и да не следваме нашата стратегия и план за съживление. Затова огънят в много църкви изгасва, защото хората влагат енергията си в неща, които не са от Небето и не са плодоносни. Дяволът работи за слаба Църква, за Църква, която няма влияние. Църква, която се занимава със себе си, а не с хората от света. Той не иска ние да довършим това, на което сме сложили ръката си, той иска да сме сложили ръка на ралото, но да гледаме другаде.

Затова нека да видим коя е стратегията за растеж на Църквата. В Неемия 1:3-6, 11; 2: 4; 4: 9, четем: “И те ми рекоха: Останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор; и стената на Ерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. А когато чух тия думи, седнах та плаках, и тъжах няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог, казвайки: Моля Ти се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, Който пазиш завет и милост към тия, които Те любят и изпълняват Твоите заповеди… Моля Ти се, Господи, да бъде ухото Ти внимателно към молитвата на слугата Ти, и към молитвите на слугите Ти, които обичат да се боят от името Ти; и направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес, и дай му да намери милост пред тоя човек. (Защото аз бях виночерпец на царя)… Тогава царят ми каза: За какво правиш прошение? И помолих се на небесния Бог… А ние се помолихме на своя Бог, и поставихме стражи да пазят против тях денем и нощем, понеже се бояхме от тях.”

Няма съмнение, че Неемия беше мъж, който вярваше в молитвата и беше убеден, че молитвата е основата на всеки друг успех. Погледнете също и това, което Исус каза в Матей 26:40, 41: “Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.” Има нещо, в Библията, което можем да наречем:

Божият метод

Силата на тайната стая 02_za_10


Какво поискаха учениците от Исус? Да ги научи да проповядват ли, да ги научи да пеят, за да бъдат в хора ли, или пък да им покаже как да танцуват и да подскачат…? Не! Те поискаха от Исус да ги научи да се молят! Прочетете внимателно тази дума: Молитва! Това, което накара хората да откликнат на плана на Еремия и видението му да се случи, бе молитвата! Това, което направи планът на Неемия да бъде приет присърце от хората и го предпази да не допусне грешки, но да успее, е същото, което ще направи и нашият план да успее и видението ни да се случи. Неемия не просто имаше план, но всяка своя стъпка и крачка, той първо покриваше с молитва и няма никакво съмнение, че молитвата го направи да успее!

Това, за което ви говоря е много скъпо за мен, защото то направи тази църква в София да почне да расте и да се движи напред. Искам да издигна ролята на молитвата и мястото й в нашия живот, за да живеем в победа. Молитвата е нежелана, тя не е поканена, не е потърсена на много места. Но молитвата е достъпа до силата на Бога да променя земята. Докато Църквата не се върне на мястото на молитвата е невъзможно тя да има прогрес. И още по-конкретно, трябва да разберете, че Бог чака да чуе нашите молитви, за да може да действа. Исус каза: “Как, не можахте ли поне един час да бдите с мен?” Исус поиска един час молитва! И докато християните в тази страна не са способни да дадат на Бог поне един час молитва на ден, това ще означава, че Църквата влиза в битката вече победена. Някой ще каже: Но пасторе, това е цял един час на ден! Нека да ви кажа, че това, което ще направи Църквата да порасне и да има влияние, не са всичките правилни доктрини и знания, които имаме в главите си. Това не са добрите поучения, които ще спасят света, но силата, която се акумулира зад затворената врата. Силата на тайната стая е силата, която прави неща да станат наяве! Ако искате сложете си на стената един лист, на който да пише: Силата на тайната стая!

Аз вярвам, че имаше разочарование в гласа на Исус, когато Той каза: “Не можахте ли поне един час да бдите в молитва?” Ако Църквата не разбере, какво върши молитвата, тя ще продължава да смята, че молитвата е нещо, което правим, когато ни остане свободно време или сме го закъсали здравата. Искам да видите всички тези места с мен, защото преди да имаш план, ти трябва да имаш молитва. С други думи, молитвата е дори преди плана, тя е тази, която придружава плана. Искам да разберете това и да не се самозалъгвате. Църква, която не се моли вече е подписала капитулацията си. Днес в Църквата има много по-малко молитва, отколкото трябва да има. Така че, каквото и да ви пречи да имате този един час молитва, отрежете от времето, което отива за други неща и го имайте. Когато има молитва, никой няма да може да каже, че Бог Го няма, защото нашият Бог отговаря на молитвата. Християните трябва да разберат, че

първият час на деня

не принадлежи на техния работодател, на вестника или на новините по радиото… Защо давате на тези неща своя един час, когато Бог ви чака да говори с вас? Обещавам ви, че хората, които не се молят ще правят грешки, когато общуват с другите хора. Искам да знаете, че дори да имате проблеми с хора, ако вие знаете как да отивате при Бог и да се молите, Бог ще направи чудеса във взаимоотношенията ви. Защото Личността, с която ти стоиш насаме е Личността, която ще те направи да бъдеш този, който си, когато се срещнеш с хората. Когато Моисей прекара в молитва четиридесет дни и се върна при евреите, те дори не можеха да го погледнат в лицето, защото този, с когото общуваш най-близо определя какъв ставаш. Твоят най-близък контакт има най-голямо влияние върху личността, която ти ставаш.

Молитвата е тази, която ни прави да живеем от силата, чудесата и милостта на Бога. Знаете ли, че много хора живеят на резервно гориво? Те живеят живота си, като лампата на горивото им вечно свети на червено. Те не знаят как да взимат от силата на Бога и от милостта Му, не знаят как да зачеват неща в живота си. Както е във физическия живот, така е и в духовния - не може да има зачатие, без да има близост и интимност. Църквата не може да зачене нищо свято и голямо, ако няма близък контакт с Бога в молитва. За да се зачене дете, мъж и жена трябва да се съберат и трябва да има сливане. Когато Църквата се моли, тя става бременна с бъдещето. Тя зачева и започва да ражда хора във вярата. Няма да има плод, без да има зачеване на плода. Църквите затова не раждат хора във вярата, защото не се молят. А когато хората не се молят, те се опитват да решат проблемите с главите си, те вярват, че ще направят църквата да расте с ума си. На мен ми е наистина жал, когато пастори и църкви се опитват да имат успех, като разчитат на теология и знания, а не на молитва.

Когато човек се моли, той не може да направи фатални грешки, може да сбърка, но няма да се провали. Цар Давид написа в Псалм 40:1, 2: “Понеже се молих с търпение и постоянство, Господ послуша вика ми, изведе ме от ямата на погибел, от тинята и калта и постави нозете ми на скала и утвърди стъпките ми!”

Бог направлява стъпките на молещия се и поставя нозете му върху канара. Молитвата прави Бог да върви близко до теб всеки ден и да те подкрепя. Когато човек се моли, Бог ще го води, а когато Бог те води, ти няма как да се провалиш. Нито семейството ти, нито бизнеса ти, нито служението ти, нито, нито, нито… Нищо няма да може да те направи неуспешен. Може да изглежда до време, че няма разлика между този, който се моли и този, който не се моли, обаче разликата идва. Молитвата е

нашата петиция

за тези, които са изгубени, които са болни и които са угнетени. Ние също сме продукт на нечия молитва - ако някой не се беше молил за нас, ние нямаше да дойдем при Исус. Всеки път и във всяко поколение Бог не казва, че търси някой много морален човек, Той казва: “Търся да намеря човек в пролома! Аз търся да намеря някой, който да се моли за страната си!” (Езекил 22: 30) Бог търси някой, който да застане в молитва между Него и хората в нашата страна. Понеже в предишните поколения не е имало кой да го направи, този народ не е бил евангелизиран. Ще застане ли днес някой в пролома? Ще застане ли днес някой за това поколение? Аз се моля: Ревност за Бог и за молитва да слезе върху всеки един от нас в името на Исус! Ревност и дух на ходатайство и моление да се излее върху нас в името на Исус!
Не е достатъчно да проповядвате Словото, не е достатъчно да имате правилните доктрини, вие трябва да знаете как да побеждавате чрез силата на молитвата. Трябва да знаете как да побеждавате дявола в семействата си, защото този, който е срещу нас не иска да побеждаваме. Но благодаря на Бога, че този който се моли винаги получава и има победата! Молитвата е оръжието на Църквата да има власт в благовестието. Молитвата е силата, която пуска на свобода пленниците, тя развързва затвора на вързаните, дава виждане на слепите и установява сезона на свободата.

Начина хората в една Църква да ходят в свобода не е съветване. Има демони, които, колкото и да ги съветваш, не искат да си отидат. Всъщност, няма демони, които да можеш да съветваш, защото те са демони на нечестие, те са дошли да унищожават, а не да преговарят или разговарят. Когато човек не се моли, той става плътски и лека-полека нечестиво влияние обзема живота му. Когато човек е под нечестиво влияние, един ден той решава да направи нещо и никакво съветване вече не може да го разубеди. Той вече не слуша, той вече не иска да чуе това, което му казваш, той не разбира, че това е демон на нечестие, който е кацнал между ушите му и му говори. Всеки път, когато ти се опитваш да съветваш такъв човек, този демон му казва: О, не го слушай! Твоята ситуация е друга, ти си различен. Това, което пише в Библията не е за теб. Ти имаш право да постъпваш така, прави това, което си наумил...

Но когато една църква започне да се моли, когато една църква, започне да пости и да се моли, казвам ви, че Бог може да освободи дори и такъв човек и да му даде да изтрезнее и да се покае. Молитвата е

оръжието на Църквата


Искате ли да видите вина и депресия да се вдигат от хората? Искате ли да видите как хората идват на църква и получават освобождение? Искате ли да видите хората да идват на службите ви и да не искат да си тръгнат вече? Църквата трябва да се моли! Да се молите, не защото трябва, да се молите, не за да се разпишете, че сте се молили, но да се молите, за да получите чудеса и отговори, да се молите, за да имате отворено небе на службите си…

Трябва да осъзнаем, че докато Църквата по цялата земя продължава да печели победа след победа, Църквата в Европа продължава да не расте! От Европа продължава да идва една и съща новина: Няма растеж! Няма растеж!

В името на Исус ще има растеж! И ако в България има растеж, ще има растеж и в Европа! Но ключа е молитвата! Ако молитвата не беше ключа за победата, Исус нямаше да се моли! Ако молитвата не беше ключа за силата, Исус нямаше да каже: “Молете се, за да не бъдете слаби, но за да бъдете бодри и силни!” Молещият се Исус в градината е най-голямото доказателство за ролята на молитвата. Исус се моли през тази нощ, но ние спахме! Нашият дълбок сън обаче не го отказа. Колкото и да хъркаха Петър и другите двама, Исус се молеше и молеше, и молеше…

Твоят сън не отказва Исус от това да продължава да ходатайства за теб и затова ти още си жив! Но когато човек не се моли, той става доминиран от своята плът. И тогава той почва да прави грешки и глупости!

Ако не познавате силата на молитвата, не ме интересува, колко много информация имате, вие нямате силата. И ако нямате силата, няма да имате промяната! Защото за промяна е нужна сила. Дяволът не се впечатлява от интелект, той е сериозно впечатлен от молитвата на Църквата. Него го е страх от молещата се църква! Мен ме е страх от християни, които разчитат на своя интелект и естествена сила, за да имат духовен ефект. Молитвата е

място на чудеса и пробиви

защото те свързва с Небето. И когато има молитва, ако някой се опита да спре това, което Бог е ти е казал да правиш, Бог ще се погрижи за тези хора. Молитвата ще направи нещо да започне да се променя и техните планове няма да успеят. Ако Анна не беше жена на молитва, поради тормоза, на който я подлагаше Фенина, тя можеше да отиде в плътта и да реши да избяга от дома си. Когато няма молитва, човек не издържа на преса, той не издържа пред враговете си… Ако Анна не беше жена на молитва, тя нямаше да може да понесе Фенина. Понякога ние се нуждаем от врагове, нуждаем се от провокатори и притеснители, защото те ни правят да търсим Бога и да се молим… Ще мине време, но един ден те ще са останали на същото място, а ние ще имаме свидетелства и победа!

Прочетете внимателно думите на Господ Исус в Матей 18:18: “Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.” Искам да обърнете внимание, че Исус казва тези думи в контекста на Църквата Си, а не в контекста на отделния вярващ. Понеже в предишния стих (Матей 18:17) Той говори за Църквата.

Молитвата е упражняване на власт на земята, така сякаш сам Бог е между нас. С други думи Бог казва: Каквото вие позволите на земята, ще го позволя и Аз на Небето, каквото вие спрете на земята, Аз ще го спра на Небето! Църква, това се казва власт от Бога! На практика това е твърде много власт, за да бъде дадена на хора, които не знаят как да я използват! И това, което следва от този стих, е страшно! Всъщност, Бог казва: Каквото и да се случва на земята в живота ви, вие сте го позволили! Вярвам, че разбирате това, което следва от тези думи на Господа.

Този стих казва, че всяко нещо, което се случва на земята е, защото Църквата го е позволила да се случва. Това означава, че има много неща, които Църквата е можела да спре да се случат, но не ги е спряла и има много неща, които Църквата е можела да създаде, но не ги е създала, защото не се е молила. Но днес ние с вас решаваме, че ще започнем да спираме в името на Исус някои неща от това да се случват и ще започнем да създаваме други неща да се случват! И ако ние с вас започнем да се молим в съгласие, ще забраним на заслепението да владее умовете на хората и ще позволим спасение в живота на хората. Когато Исус застана пред гроба на Лазар, Той не каза: Ако е Божията воля нека възкръсне, ако не е, нека си остане умрял. Не! Исус застана пред гроба и извика: “Лазаре излез вън!” И той излезе. Затова молитвата е

упражняване на власт

Властта, която сам Бог има! Молитвата на власт означава, че ти знаеш каква е Божията воля и ти я заповядваш да дойде. Колко от вас някога сте били спирани от полиция за каране с превишена скорост или нещо друго? Хайде, признайте си? Това, което ви кара да се държите с уважение към тях не е възрастта или образованието им, а властта, с която са облечени. Така че, не те спират просто те, а те спира властта на цялата държава, която те представляват. И ако се появи отнякъде тази бяло-оранжева кола с включени сирени, какво става? Ще ви кажа, ами ти си на зелено, но отбиваш в страни и спираш, а тази кола не спира, тя преминава на червено и продължава пътя си. Защо? Защото тя има власт!
Църквата е пълна с хора, които не знаят, че молитвата има власт да спре неща и молитвата има власт да направи неща да се случат, да преминат дори и там, където светофарът свети червено! Исус каза: Каквото позволите ще бъде позволено, каквото не позволите няма да бъде позволено!... Всеки път, когато се молим, трябва да помним, че Бог ни е дал Своята власт, да я упражняваме от Негово име. Ние се молим с властта, която Бог ни е дал!

И не само това, но вижте какво се казва в Матей 16: 19: “Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

Ако имате в джоба или чантата си ключове, защо не бръкнете и не ги извадите? Вземете ги в ръка, вдигнете ги, погледнете ги и кажете: Бог ни даде ключовете!

Ние имаме ключовете

Този, който има ключовете е този, който отваря или затваря нещата. Ние имаме ключовете, които ни дават победата, които отключват благословенията, които отварят врати… Ние имаме ключовете, които отварят Небето! О да, ние имаме ключовете!
Преди време трябваше да имаме служба в една друга зала, защото тази зала беше в ремонт, но когато отидохме, за да започне службата, се оказа, че човекът, който имаше ключовете за залата го нямаше. Ние не можехме да направим нищо, защото нямахме ключовете за тази зала. Този човек не беше собственика на залата, но той имаше ключовете. Този човек не изглеждаше да е много важен за нас, но понеже имаше ключовете, той стана най-важния. Слушайте Църква, вие имате ключовете! Бог даде на Църквата ключовете да отвори Небето и Божието Царство за хората!

Това, което ще промени Европа, няма да бъдат хора, които живеят в поражение. Европа е пълна с църкви, които вярват, че те са малката група на верните, малцината, които просто успяват да оцелеят… Светът трябва да разбере, че Църквата е тук и трябва да използва ключовете, които е получила - да отвори Божието Царство, за да влязат изгубените и Дома на Бога да се напълни! Време е Църквата да си спомни, че светът няма да бъде достигнат с методите, които той рекламира, но по метода, който Бог ни е казал! Църква, която не използва Божия метод, ще свърши с поражение! Някой трябва да се изправи и да попречи на лъжата, че светът ще бъде достигнат със светските неща, да пълзи в Църквата на Агнето. Методите на света, не са методите на Бога, оръжията на света, не са оръжията на Бога. “Нашите оръжия не са плътски, но пред Бога са силни да съборят крепости”.

Когато Църквата започне да се моли, тя започва да проповядва Евангелието с власт и сила, която не е познавала преди. Днес много църкви смятат, че ако се нагодят към стандартите на света, светът ще се спаси. Нека ви кажа нещо, това, от което хората се спасяват, е от света. Те няма как да се спасят от света, ако светът е в Църквата! Ние имаме послание, което е понякога съблазняващо, имаме практики, които са съблазняващи, ние се молим на небесни езици, вярваме в неща, които са съблазняващи, например, че Исус бе заченат и роден от девица, но знаете ли какво? Ние не се извиняваме и оправдаваме за това, което вярваме, защото Евангелието е Божията сила за спасение на всеки който вярва!

Познавам християни, които се опитват да бъдат това, което хората от света искат те да са, накрая те стигат до там, да не знаят кои са. Време е много хора да се научат да се молят! Повечето християни се молят, когато вече нещо е станало. Други се молят, защото ги е страх! Ние се молим, защото молитвата е начина на Бог един народ да има Съживление! Библията казва в Римляни 16 глава: Бог на мира ще смаже сатана под нозете ви скоро!

Чух за християни, които се качвали да летят със самолети над града, за да се молят над него и да вържат началствата и властите, които били над града! Но Библията казва, че началствата и властите са под нашите нозе. Няма нужда да летиш със самолет, за да отидеш над началствата и властите, защото Библията ни казва , че Бог ни сложи да седнем в небесни места, далеч по-горе от всяко началство, власт, сила и господство (Ефесяни 2: 6).

Текстът в Матей 18:18 е един от най-интересните стихове в цялата Библия. Защото той не казва, че когато се молим, Небето ще реши дали да го направи или не. Този стих казва, че каквото ние решим на земята, ще стане на Небето. Ако ние се съгласим и го вържем, Небето ще го направи да се случи. Промяната се случва първо тук, в молитвата на Църквата.

Къде са ключовете на растежа? Бог не симпатизира на личности, той не обича африканците, латиноамериканците или корейците повече от нас, Бог е симпатизатор на молитвата! Идете и попитайте, идете и проверете. На всяко място, където има интензивен растеж, има интензивна молитва. Не може да се отдели растежа на Църквата от молитвата, защото растежът е продукт от молитвата! Църквата расте там, където християните са разбрали, че те имат ключовете в ръката си и ги използват! Ключът е молитвата и там, където Църквата знае как да използва ключовете, там има растеж и съживление! И всички Божии хора да кажат: Амин!
Източник: Онлайн Вестник "Благовремие"

Силата на тайната стая Click-10 http://www.blagovremie.com/content/силата-на-тайната-стая-андрей-аврамов Силата на тайната стая Click-10
Бог да благослови всички!

Амин!


Е.П.Ц.-Тетевен
Е.П.Ц.-Тетевен
Администратор
Администратор

Брой мнения : 363
Join date : 30.11.2010
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор - Пламен Б. Николов

http://bible.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите