ЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ?

Go down

ЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ? Empty ЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ?

Писане by Е.П.Ц.-Тетевен on Нед Окт 30, 2011 5:58 pmЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ?


ЗАЩО БОГ НЕ Е УНИЩОЖИЛ ЗЛОТО ? 12313


Съществуването на злото е факт: То създава дисхармонията, войната, враждите и е причината за нещастията в живота ни. Святото Писание твърди, че то не е наш продукт. Римляни 7:15 Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша. Ние не сме източника на злото.
Всеки човек мрази злото. Всеки обича доброто, но е пленик на злото и е негов роб.
ПЪРВОИЗТОЧНИК НА ЗЛОТО;
1 Йоаново 3:8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
Какъв е бил някога Сатана? Езекил 28:13-15 Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. Сатана е бил най-висшето творение на Бога-осеняващ херувим.
Какви чувства са го завладели? Исая 14:12-14 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния. Той пожела да стане равен на Бога. Единствения които е равен на Бога е Божият Син, Които не е творение, а е роден от Бога преди вечните времена. Сатана се повдига против Него и пожела да заеме Неговия престол. Във всеки бунт има три елемента;
1/ Елемента на недоволството; Сатана не е бил доволен от закона и реда на Бога.
2/ Елемента на убеждението; Той се е постарал да убеди и другите разумни същества в правотата на своя бунт.
3/ Бунтовникът желае да заеме мястото на управляващият.
Каква част от Божийте ангели Сатана убеди в своя бунт? Откровение 12:4 И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди. Една трета от небесните ангели, той убеди и спечели на своя страна!
На небето избухва първата воина; Откровение 12:7-9 И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Две трети верни ангели предвождани от Архангел Михаил изхвърлиха бунтовника и неговите съмишленици от небето. Споменатият Михаил не е този, които вади душите на хората, което се е разпространило като заблуда в повечето християнски свят. Името ,, Михаил'' е староеврейско и означава - ,, Който е равен на Бога''! А единственият, който е равен на Бога е Неговия Син Исус Христос.
Каква е била Земята, когато Сатана и неговите ангели бяха изхвърлени на нея?
Битие 1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната;
Не устроена и пуста. Бездна във вселената, в нея бе изолирано злото. Много скоро, тя ще стане също такава, каквато е била преди устройването й. В тази бездна Сатана и неговите ангели ще бъдат вързани, както разбрахте в миналия урок.
Какво реши да направи Бог със Земята? Битие 1:3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 1:26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
Бог реши да устрои земята и да постави за неин владетел човека, създаден малко – по долен от ангелите. Псалом 8:5 А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите. И със слава и чест си го увенчал. Земята трябваше да стане сцена на Вселената, на която да се вижда послушанието и непослушанието. 1Коринтяни 4:9 защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци; Бог повери на човека всички животни, цялата природа – облече го с власт и със сила. Даде му възможност да се размножава, това щеше да продължава, докато изпълни земята и я обладае. Божият план бе човекът, които носи Неговия образ и отрязява Неговата слава да бъде владетел над всичко. Ако човекът останеше послушен на Божия закон, щеше да се издига по-високо от сатана и щеше да заема мястото, което той искаше, именно да седне на престола на Христос.
Как успя Сатана да покори човека? Битие 3:1-5 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. 2:15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Бог загатна на човека, че злото съществува. Битие 2:16,17 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Какво право получи Сатана с падението на човека? Йов 1:6 А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. С падението на човека, той загуби правото си да владее земята и неин владетел стана узурпаторът Сатана. В съвета на Вселената, земята не бе представяна от Адам, а от Сатана. Но той е клеветник, какъвто бе в случая с Йов. Това право да представя земята и да клевети човеците Сатана можеше да полузва, докато се яви един от рода на Адама, които да не му се покори. Между ангелите нямаше такъв, защото Сатана бе най-съвършеният ангел между човеците също няма достоен, защото целият човешки род бе потънал в грях. Това можеше да направи само един – Архангел Михаил – равният на Бога, Исус Христос, Божия Син. Човекът сам не можеше да се освободи, затова в спасителният план бе промислен пътят за освобождението чрез явяването на Божия Син в човешка плът. Христос поБЕДИ Сатана, като не му се покори. С това Сатана загуби правото да представя земята. Исус стана вторият Адам и още през живота си на земята, Сатана бе изхвърлен от небето. Лука 10:18 А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.
Защо Бог не унищожи злото още при появяването му? Бог не е създал ангелите и хората да бъдат, като автомати. Чрез разума, те имат свободна воля да избират. По този начин служенето на Бога става не от принуждение, а от любов и доброволно. Докато има свободна воля, има и свободен избор между доброто и злото. Най-малко право за съгрешаване е имал Люцифер, понеже е бил най-възвишеното творение. Бог не унищожи причинителят на злото и неговите съмишленици поради следните четири причини;
1/ Бог е любов 1Йоаново 4:8 Който не люби не е познал Бога, защото Бог е любов. Бог трябваше да даде на разумните Си творения възможност да се върнат. Това щеше много да зарадва любящото Му сърце.
2/ Ако Бог би унищожил Сатана и ангелите му веднага, без да се видят плодеовете му, можеше да се появи нов бунтовник между чистите ангели. Семето на съмнението вече бе посято.
3/ Ако Бог би го унищожил веднага, верните ангели можеха да Му служат от страх, а не от любов, за да не бъдат унищожени и те.
4/ Бог остави Сатана с ангелите му, ако не се върнат, нечестието им да стигне своя връх и да бъдат справедливо тогава съдени и никога вече във Вселената да не се появи злото. С грехопадението на човека се поставя началото на всички страдания за нашата планета и краят на благодатното време на Сатана, тъй като той направи от човека участник в бунта срещу Бога. Битие 3:15 Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Галатяни 4:4 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
Кой е днес представителят на нашата планета? Откровение 12:10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Срещу кого особено са отправени атаките на Сатана? Откровение 12:12 Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. 12:17 Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.
1 Петрово 5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Как може да победим врагът на душите? Лука 21:34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 21:36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син. С молитва и бдителностн, после с вяра в Божието Слово и присъствието на Святия Дух. Ефесяни 6:10-16 Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
Краят на злото и на злите е описано в Откровение 20:10 И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

Бог да благослови всички! Амин!


Е.П.Ц.-Тетевен
Е.П.Ц.-Тетевен
Администратор
Администратор

Брой мнения : 363
Join date : 30.11.2010
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор - Пламен Б. Николов

http://bible.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите