КАК ДА СЕ МОЛИМ?

Go down

КАК ДА СЕ МОЛИМ?

Писане by Пламен Николов on Пон Фев 07, 2011 9:43 pmКАК ДА СЕ МОЛИМ?
“Голяма сила има усърдната молитва на праведния!” Яков 5:16
“Където и да се намираш, каквото и да правиш, не забравяй да се молиш!” – бяха последните думи на един евангелизатор към един млад човек, който възнамеряваше да се пресели в много отдалечен град. “Да, но аз не зная да се моля” – отвърнал с лек укор младият човек. Евангелизаторът беше пропуснал да поучи поверената му душа върху един от най-важните предмети в християнския живот – м о л и т в а т а!


“В молитвата ние откриваме нашите сърца на Бога, също както ги откриваме на един приятел, но не защото е нужно да кажем на Бога кои сме ние и от какво се нуждаем, а за да ни се даде възможност да възприемем Него чрез молитвата. Молитвата не довежда Бога при нас, а обратното: ние се приближаваме към Него. Защо да не се молят Божиите чада, ръцете на вярата и този ключ може да ни отвори небесните съкровищници, в които се съхраняват безкрайните богатства и безчетните средства на Всемогъщия? Сърцето ни се приближава към небето върху крилете на молитвата”. /извадки от книгата “Пътят към Христос”, стр.101,103,112/.

1. Как е символизирана молитвата в небесната храмова служба?
Откровение 8:4
“Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела пред Бога!”
Това е едно чудесно описание на особеното внимание, което нашият Спасител проявява към нашите молитви. В земната храмова служба сутрин и вечер се кадеше с тамян върху златния олтар. В небесното светилище тамянът символизира молитвите на Божиите чада.
Възнасят ли се твоите молитви често, всеки ден нагоре към Небесния Отец?
Той жадува да чуе твоята молитва.
Може би обезсърченият грешник ще каже: “Мен Бог не ще чуе; аз съм затънал твърде дълбоко в греха”. За такива души Исус е разказал притчата за загубената овца. /Лука 15 гл./ Посред бурята пастирят чу гласа на една овца, която се беше заблудила. Цялото небе се вслушва, за да долови и най-тихия зов на най-тихата молитва на един грешник. Никоя наша радост не е толкова малка, че да не възрадва сърцето на Небесния баща; колкото и мрачен да е някой епизод от живота ни, ние можем да Му го открием. Той внимава за всяко наше желание и нужда. Ние имаме привилегията да получаваме непрекъснато неограничени благословения от Небето. И почти непонятно е защо ние се молим така малко. Небето очаква с копнеж да чуе молитвите на връщащите се към него грешници и ликува за молитвите на радващите се на спасението си Божии чада.
Когато ние занемаряваме молитвата, Сатана се приближава, за да ни обезсърчи със своите изкушения. Той цели да ни отклонява от молитвата, която се възнася като благоухание към трона на Божията благодат.

2. Какво чудно обещание е дал Исус на Своите последователи?
Виж Матей 7:7,9,11.
Тук е една от най-настоятелните покани за молитва. Един любящ баща дава най-доброто на детето си , което му се моли, то колко повече сърцето на нашия Небесен Баща, препълнено с най-чиста любов, ще се разтвори за молбата на Неговите молещи Му се деца. О, каква мощ притежава молитвата! Исус ни казва: “Искайте, търсете, хлопайте!” и в същото време ни дава увереността: “и ще ви се даде”, “и ще намерите”, “и ще ви се отвори”. Биха ли могли бедните, нищожни човеци да очакват повече? Обърнете внимание, че Бог още никого не е измамил, никоя молитва не е оставил без най-добрия отговор.
Тогава защо да не Му се доверяваме повече?!
Сега нека да проучим от Божието Слово някои условия, които трябва да са спазени, за да бъде послушана молитвата.
Молитвите биват чути само при известни условия.

3. Когато се обръщаме с молитва към Бога, ние трябва да чувстваме нужда от това.
Виж: Исая 44:3; Матей 5:6

4. Едно от най-важните условия, за да бъде послушана молитвата, е В Я Р А Т А!
“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят.” Евреи 11:6
Защо така малко се доверяваме на Бога? Когато се молиш, ти можеш да правиш това с пълно доверие. “Но, ще каже някой, аз обичам Бога, но никога не съм знаел как да Му се доверявам напълно, за да чуе Той моите молитви. Аз бих искал да знам как мога да вярвам и да Му се доверявам /уповавам/ повече!”
Как ли се чувства Бог, когато ни чува да Му се оплакваме, че когато се молим, ние не изпитваме доверие към Него и не можем да Му вярваме?! “Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които Му се боят.” Псалом 103:13
Не се отдавай на съмнения и опасения! Когато в твоя живот се оглеждаш да търсиш трудности и спънки, ти ще ги намериш, и ще видиш, че те стават по-големи и все повече, и това е поради слаба вяра. Потуши съмнението! Довери се на Бога по същия начин, по който се доверяваш на най-добрия си приятел.
Във времето на Исус се излекуваха само онези, които имаха пълна вяра и упование в Исусовата целебна сила. Ако вярата ти се колебае, ти можеш да извикаш:
“Вярвам Господи, помогни на моето неверие!” Марк 9:24

5. Ние трябва да проявяваме простителен дух към другите.
Виж Матей 6:12,15
В образцовата молитва “Татко наш!”, Исус подчертава, че, ако очакваме Бог да прости нашите грехове, и ние трябва да проявяваме същия простителен дух към ония, които са съгрешили спрямо нас.

6. Ние трябва да бъдем послушни на Божия глас, ако искаме молитвите ни да бъдат чути.
“Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.” Псалом 14:2
“Който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост.” Притчи 28:9; виж 1 Йоан 3:22
Колко много отказват да следват светлината, която са намерили в Божия Глас, който е Христовото Слово (Словото излизащо от Божиите уста), и все пак очакват да бъдат послушани молитвите им! А Исус казва много ясно: “Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди”. Йоан14:14-15
Една от най-големите спънки за чуването на молитвата е нежеланието на молителя да подчини своята воля в простото послушание на Божиите изисквания, както те са изложени в Неговото писмо до нас - написаното слово. Грехът няма да бъде спънка за молитвата на грешника, ако той моли с разкаяние за прощение. Неизоставеният грях или съзнателното непослушание ще пречат молитвата да бъде чута.

7. Ние трябва да подчиняваме желанията и молбите си на Божията воля.
Матей 6:9,10; Римл.8:26.
О, колко тежко ни е да кажем: “Не моята, а Твоята воля да бъде, Исусе!”
На нас не винаги ни е ясно за какво точно трябва да се молим. Едно дете може да коленичи и да моли Бога да му даде една остра ножица. Бог няма да изпълни тази молитва, защото знае, че детето може да падне и с нея да се нарани.
Дори и молитвата на Исус не можеше да бъде изпълнена според желанието на естеството с което дойде сред човеците по онова време, за да се изпълни всичко що бе писано за Него. -
Матей 26:39-42
Следното чудесно обещание ни е дадено като котва за нашата надежда, когато молбите ни не биват изпълнени според нашето желание. “Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.” Римл.8:28
Сатана е напълно сразен, когато ние благодарим на Бога за чутите ни молитви, даже и когато тези отговори не са точно според нашето желание. Ние можем да бъдем спокойни, че всичко е за наше добро, ако смирено се молим: “Да бъде твоята воля!”
А всяка истинска, искрена Молитва, която е по Божията воля започва с : “Ще слушам какво ще говори Господ Бог; Защото ще говори мир на людете Си и на светиите Си ...” Псалом 85:8
И точно тук, в този стих има и предупреждение: “Но нека се не връщат пак в безумие”
А безумие е да спреш да търсиш Бог в молитва за абсолютно всичко по Неговата Воля!
Който е разумен няма да спре да търси Бога и да общува с него в молитва!

8. Нашите молитви трябва да излизат сериозно и усърдно от едно изпълнено с желание сърце, за Вечно изпълнение на Божията Воля! “Непрестанно се молете” І Сол.5:17; Виж Мат.6:7; Кол.4:2
Много бързо ние отпускаме Божията ръка. А Той се радва, когато настоятелно Му поднасяме молитвите си. Колко молитви се възнасят, без да съдържат настойчиви, сърцераздирателни молби, които да затрогват Небето.
Молиш ли се за един заблуден в греха син? – моли се с дълбоко душевно съкрушение!
Не отстъпвай! Дръж се за Божиите обещания в постянна молитва! Сатана иска да те отклони.
Но Бог желае ти да продължаваш да се държиш здраво за постоянната, усърдна и победоносна молитва. Равнодушните и шаблонни молитви не са угодни на Бога. Някои са загрижени, защото не знаят в какви думи да облекат молитвите си. Ако си премалял от глад, би ли търсил думи, за да измолиш за хляб?! Ако твой близък е на смъртно легло, не би ли намерил думи, за да повикаш лекар и се опиташ да го спасиш?! Когато те сполети някаква голяма радост, не би ли намерил думи, за да я споделиш с близките си?! Тогава ти можеш да се молиш, защото молитвата е изказване на нашите нужди, желания и радости на Бога – откриване сърцето на най-големия си приятел – Исус!
Понякога телефонистката може да каже: “Поради технически причини вашият разговор със столицата ще се забави с два часа.”
В нашата връзка с небето не бива да има подобни прекъсвания. Ние трябва да бъдем в постоянна връзка с Бога и да живеем в атмосферата на молитвата, която е личен разговор с Живия Бог - Господ Исус Христос. Дръж телефонната линия на молитвата винаги отворена. Молитвата не трябва да бъде вик във време на нужда, а една постоянна връзка с Небето т.е. със Самия Бог!

9. За какво да се молим?
Ето един кратък списък на неща, за които човек може редовно да се моли:
а/ за прощението на греховете и сила за изцяло предаване на Бога!
Матей 6:12; 1 Йоан 1:9
б/ за мъдрост за разбиране Божието слово и воля!
Яков 1:5
в/ за всекидневния хляб и нужди! Лука 12:22-32
г/ за дребните неща във всекидневния живот! Филип 4:6
д/за заблудените! Яков 5:16,20; “И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си.” Мат. 18:15
е/ за болните! Яков 5:15; Псал.103:3,4
ж/ за отчаяните, обезсърчените и съкрушените! Деян.12:5; Псал.147:3; І Сол.-5:25
з/ за властите! Римл. 13:1-7; І Петр.2:13-19
и/ с благодарност! Колос.4:2: “Постоянствайте с молитва и бдете в нея в благодарение!”
Освен това трябва да си отделяме време, за да поддържаме тихо молитвено общение с Бога –
да говорим с Бога и най-вече: Да Го оставяме Той да ни говори!avatar
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 44
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

Вижте профила на потребителя http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите