Умът е градина в която Волята е Господар!

Go down

Умът е градина в която Волята е Господар!

Писане by Пламен Николов on Пон Мар 14, 2011 1:07 pm
Умът е градина в която Волята е Господар!


Тълковен речник
1. Способност на човека да осъществява своите желания, целите, които си е поставил. Имам воля. Липсва ми воля.
2. Стремеж, желание. Воля за победа. Воля на избор и решения.

Синонимен речник
желание, искане, щение, въжделение, стремление, намерение, решение, упорство, решителност, решимост, твърдост, упоритост, настойчивост, свобода, волност, твърдо намерение, непоколебимост, подбуда, импулс, самоконтрол, самообладание, мнение, мисъл, внимание

Волята е господар! В зависимост от това чия воля изпълнява човек - Божията или своята си (която е всъщност волята на противника на Бога) се определя дали делата му са угодни на Бог или не, дали ще бъде оправдан или осъден! Човешката воля не може да изпълни Божията и в това се състои целия бунт, непокорство, противене или целия грях. Това бе наречено грях именно, защото: Грях е: "Действие или мисъл, насочени срещу Божията Воля; нарушение изискванията на Божия Закон!".
Нека да видим това противене още в самото начало:
Бог заповяда на човека - Битие 2:17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. ;
И противенето, непокорството, непослушанието, бунта, действието насочено срещу Божията Воля, нарушението на изискванията на Божия Закон (тогава все още не бе написан, но Бог е Словото, а Словото Божие излизащо от Божиите уста, е Вечния Закон Божий):
Битие 3:1 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? ;
Битие 3:4 А змията рече на жената: Никак няма да умрете;,
Битие 3:5 но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.
Противника на Бога - дявола се противеше с волята си на Божията Воля, и целеше да накара човеците да се покоряват на неговата воля вместо на Божията! Не съществува такова нещо като свободна човешка воля според която човек може да прави каквото си иска, реши или избере! Той или извършва това което е Божия Воля, или извършва волята на противника! Средно положение няма - казва Господ! А Божията Воля е Свобода:
Лука 4:18
"Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените
Яков 1:25
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Яков 2:12
Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
1 Петрово 2:16
като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
2 Петрово 2:19
Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.
Римляни 8:21
с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада.
1 Коринтяни 8:9
Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите.
1 Коринтяни 10:29
съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?)
2 Коринтяни 3:17
А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,
Галатяни 2:4
и то поради лъжебратята, които бяха се вмъкнали да съгледват свободата, която имаме в Христа Исуса, за да ни поробят;
Галатяни 5:1
Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Галатяни 5:13
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

Човешката воля придобита при грехопадението води към смърт и е робството на греха:
Деяния на Апостолите 5-та глава
1. А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот,
2. и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.
3. А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?
4. Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.
5. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.
6. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесоха та го погребаха.
7. И като се минаха около три часа, влезе жена му, без да знае за станалото.
8. И Петър я попита: Кажи ми за толкова ли продадохте нивата? И тя рече: За толкова.
9. А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе.
10. И тя на часа падна до нозете му и издъхна; а момците, като влязоха, намериха я мъртва, и изнесоха я, та я погребаха до мъжа й.
11. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

Внимавайте на себе си братя и сестри, чия Воля си изпълнява чрез вас, и най-вече коя искате да се изпълнява чрез вас:
Божията или вашата (която не е ваша, а на противника на Бога)?
Писано е: 1 Коринтяни 11:31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.
Именно за това в темите пуснати тук във форума за Белегът на звяра, Светлината и солта, и Разликата между Божия печат и белега на звяра, се говори, че за да бъдем подпечатани с Божия печат (Вечно изпълнение на Божията Воля) трябва да станем Слуги на Бога т.е. да не притежаваме нищо, нито дори себе си, нито волята си, нито дори Живота си:
Матей 10:39
Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
Матей 16:25
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
Марк 8:35
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси.
Лука 9:24
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.
Лука 17:33
Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.
Йоан 12:25
Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
Лука 14:26
Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.

Не може да се слугува на двама господари - на Божията Воля или на волята на противника на Бога (мамона в тези стихове се оприличава на самия противник на Бога, наречен още дявол или сатана):
Матей 6:24
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Лука 16:13
Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Това е цялата битка между Божията Воля и волята на противника, който мами цялата вселена:
Откровение 12:9
И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

Умът е наречен градина, а Господ ясно и точно ни е казал, че само Словото паднало на добра земя дава плод, в което се състои и Божието царство: Римляни 14:17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.
Матей 13:8
А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.
Матей 13:23
А посеяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.
Марк 4:8
А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.
Марк 4:20
А посяното на добрата земя са тия, които слушат словото, приемат го, и дават плод, тридесет, шестдесет, и стократно.
Лука 8:8
А друго падна на добра земя и като порасна, даде стократен плод. Като каза това, извика: Който има уши да слуша, нека слуша.
Лука 8:15
А посяното на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с търпение.

Умът не само е градина, а и мястото където се провежда цялата битка, защото е и бойното поле, където Божието Слово идва до нас, а също и словото на противника! Мисълта преди всичко е изговорено в умовете ни слово! Кой го изговаря това слово - Бог или противника му? Трудно е човек без Божия Свет Дух в него да разбере разликата и постъпва според избора и решението което взима!
Думите на Гамалиил:
Деяния на Апостолите 5:38-39 ...ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали; но ако е от Бога, не ще можете го повали
Ясно говорят, че който иска да чува само и единствено Божия Глас, който е Божията Воля, трябва да се обърне към Бога с цялото си сърце и да Го помоли, да отмахне всичко което пречи да Чува Ясно Божия Глас! А Бог е казал, че каквото и да поискаме по Неговата Воля ще го получим! Също е казал, че Неговите познават гласа Му и след чужди няма да отидат, защото не познават гласа на чуждите:
Йоан 10-та глава
1. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
2. А който влиза през вратата, овчар е на овцете.
3. Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5. А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.

Сега е времето, когато всеки трябва да се обърне към разума, защото разумен е оня който търси Бога:
Псалми 14:2 Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога.
И който го потърси ревностно (без отказване) ще го намери:
Еремия 29:13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.

Сам Господ Исус Христос показа разликата между изпълнението на Божията Воля и изпълнение на "човешка воля", която е волята на противника на Бога:
Матей 4-та глава
1 Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
3 И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.
4 А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
5 Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:
6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".
7 Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
8 Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:
9 Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Най-силни са думите, които Господ Исус Христос - Божия Син изрече за нас, и заради нас, за да ни покаже, че не нашата воля, а Божията Воля трябва да се изпълнява:
Лука 22:42
Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.
Йоан 4:34
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.
Йоан 5:30
Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
Йоан 6:38
защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.

Нима мислите, че Бог е за подиграване? Нима не знаете, че Бог казва и то става? Нима мислите, че когато Бог каже нещо, ние по своята си воля имаме власт и сила да решим дали да се изпълни? Нима мислите, че така ще бъде и в Небето?
Не се заблуждавайте братя и сестри! Няма място за двама господари в една градина! Няма място за нашата воля, която е волята на противника, и за Божията Воля в нашите умове и сърца! Не е възможно така да угодим на Бога защото без вяра е невъзможно да угоди някой на Бога! Не си мислете, че нашата воля с решението да вярва човек в Бога е истинската вяра, която е дар от Бога, и е изпълнение на Неговите дела чрез нас! Сам Господ Исус Христос е казал, че човек не може да извърши нищо ако не му се даде от горе! А се дава на всеки според вярата му! Ако твоята вяра е в ума, а не в сърцето, защото само в ума не е истинската вяра, ти решаваш кое от това което Бог е казал по Неговата Воля да се изпълни и кога, и как, и защо, като така правиш себе си Бог, а не си - ти си човек! Само когато се подчиниш на Божията Воля, и твоята воля (която е плът) бъде окачена на кръста, получаваш освобождението си от греха и вече не ти живееш, а Христос - Божието Слово излизащо от Божията уста за Вечно изпълнение на Божията Воля: Галатяни 2:20 Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
Римляни 8:14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

В стиха от Галатяни 2:20 се казва "вярата, която е в Божия Син" - това означава точно и ясно Неговите думи:
Йоан 14:10
Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
Йоан 14:11
Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.

Още повече трябва да сме наясно, че Господ се молеше за нас да бъдем едно:
Йоан 17:21
да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

Тези стихове говорят точно и ясно, че само и единствено Божията Воля трябва да се изпълнява чрез нас Вечно!
Не е възможно по друг начин да бъдем угодни на Бога ако не сме Едно с Господ - Живия Бог, като пребъдваме в Него и Той в нас!

Римляни 14:18
Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците.
Бог да благослови всички, и да просветли очите на сърцата ви,
за да Го познаете в цялата Му пълнота!


Амин!

avatar
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 44
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

Вижте профила на потребителя http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите